PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Počet klientů VZP s HIV přesáhl 2 000, 83 % pacientů tvoří muži

aids

Foto: pixabay.comV loňském roce evidovala Všeobecná zdravotní pojišťovna 2093 klientů, kteří se léčili s infekcí HIV. Celkový počet klientů nakažených virem HIV meziročně stoupá, od roku 2017 jde o pětinový (21 %) nárůst. Vloni se s HIV léčilo nejvíce klientů za uplynulých 5 let, pojišťovna za jejich léčbu zaplatila 418 milionů korun. Rychleji roste počet HIV pozitivních mužů, ti vloni tvořili 83 % z celkového počtu nakažených. Analýzu vydává VZP v souvislosti s připomenutím Světového dne boje proti AIDS 1. prosince.

Počet klientů VZP s HIV a náklady na jejich léčbu v letech 2017 až 2021

2017

2018

2019

2020

2021

Muži

1 435

1 448

1 509

1651

1 734

Ženy

288

287

302

360

359

Celkem

1 723

1 735

1 811

2011

2 093

Náklady celkem v tis. Kč

376 372

408 383

399 045

423 487

417 968

HIV se přenáší tělními tekutinami jako je krev, sperma, poševní sekret a mateřské mléko. Nejrizikovější je kontakt mezi krví nakaženého a otevřenou ránou či sliznicí a nechráněný pohlavní styk. Ten je dle SZÚ hlavním zdrojem infekce HIV v ČR, zejména pak pohlavní styk mezi muži. Nicméně výrazně více jsou postiženi také injekční uživatelé drog. Těhotné a kojící ženy mohou virus přenést na své dítě.

Infekce HIV je nevyléčitelná, přesto život HIV pozitivních lidí lze vhodnou medikací významně prodloužit a zkvalitnit. Pokud HIV pozitivní osoby důsledně užívají antiretrovirální léky, mohou tak riziko přenosu snížit na téměř nulovou úroveň. Klíčové je hlídat množství viru v krvi a dostat se na tzv. nezjistitelnou virovou nálož. V případě nezjistitelné virové nálože nehrozí žádné riziko u přenosu pohlavním stykem.

HIV virus napadá imunitu člověka, způsobuje její postupnou ztrátu. To umožňuje rozvoj řadu infekcí a nemocí, které nakonec vedou ke stádiu onemocnění, které se nazývá AIDS. Prvotní příznaky nakažení HIV jsou podobné chřipce, často se ale nemusí projevovat vůbec.

Infekce HIV a nemoc AIDS se neustále šíří i přesto, že riziko lze snížit na naprosté minimum „nerizikovým“ chováním. Potřebné informace lze najít na webových stránkách např. Národního programu boje proti AIDS www.prevencehiv.cz a České společnosti AIDS pomoc www.aids-pomoc.cz.

Jak a kde se nechat testovat na HIV

Kdo se ocitl v rizikové situaci, měl by se nechat otestovat, což je jediný způsob, jak zjistit infekci HIV. Má-li být výsledek testu skutečně spolehlivý, mělo by uplynout cca 3 měsíce od rizikového chování. Test může na žádost pacienta zajistit jeho praktický lékař nebo lze využít anonymní testování, a to i v terénu v tzv. testovacích checkpointech. Podrobnosti, kde se lze nechat otestovat na virus HIV, naleznete například na webech www.hiv-testovani.cz nebo tadyted.com.