PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Pojištění psů a koček PetExpert na jaře vstoupí na slovenský trh

pes-kocka-zvire-zvirata


První online zdravotní a úrazové pojištění psů a koček PetExpert začne v průběhu letošního jara poskytovat pojištění psů a koček pro případ jejich nemoci nebo úrazu také na slovenském trhu. Pojištění bude fungovat na stejném principu jako v ČR, tedy na bázi spolupráce se sítí smluvních veterinářů a veterinárních klinik a formou úhrady 90 % nákladů na ošetření v případě úrazu nebo na léčbu v případě nemoci psů a koček přímo veterináři. Bez papírování, jednoduše a hlavně rychle.

Díky speciálně vytvořené digitální platformě se veterinářům razantně snižuje administrativa, vyřízení pojistné události proběhne kompletně online a platba za provedené zákroky se odesílá přímo na účet veterináře obvykle do 24 hodin.

„Na českém trhu jsme se za necelé dva roky od založení již stali předním hráčem v oblasti online pojištění zvířat a vstup na slovenský trh je tak pro nás přirozeným dalším krokem. Reagujeme také na pozitivní podněty slovenských veterinářů, kteří se na nás často obrací, protože slyšeli, jak jsme skvělí a jak to funguje v ČR. Veterináři jsou nadšeni a také dostáváme mnoho zpráv od slovenských majitelů domácích mazlíčků, abychom začali poskytovat naše pojištění také na Slovensku. Plně digitalizovaná zkušenost u našich klientů láme formu tradičních poskytovatelů pojištění,“ říká Derek Cummins, spoluautor pojištění PetExpert. „Lidem se líbí, že nejsme tradiční pojišťovna, ale že vytváříme most mezi komunitou majitelů zvířat, veterináři a finančním sektorem, kam pojištění spadá. To, co táhne nejvíce klienty k našemu pojištění, je okamžité vyřízení pojistné události veterinářem bez nutnosti jakýchkoli formulářů a administrativy,“ dodává.

„Jsem přesvědčen, že online pojištění psů a koček, které jejich majitelům kryje nečekané výdaje související s často nákladnou veterinární péčí, je něčím, co zatím na Slovensku chybí, a věřím, že o něj bude mezi slovenskými zákazníky zájem,“ doplňuje Jan Moravec, spoluautor pojištění PetExpert a dodává: „Kromě Slovenska se díváme také na další trhy s podobným způsobem fungování pojištění a už jsme v kontaktu i s některými západoevropskými zeměmi, pro které je zajímavá hlavně automatizace s využitím nástrojů umělé inteligence, kterou do odvětví pojištění přinášíme. Ta je aktuálně – z hlediska rychlosti likvidace a vyřízení platby za pojistnou událost – na absolutní světové špičce. Vše je bezpapírové, bez nutnosti podpisu, online a velmi jednoduché.“

Pojištění PetExpert spolupracuje s více než 450 veterináři z celé ČR, což představuje cca 80 % veterinárních klinik u nás, které má smluvně pokryté. Jde o jediné pojištění zvířat, které je kompletně online a které hradí pojistné plnění přímo smluvnímu veterináři v řádu minut. „Naši smluvní veterináři oceňují, že fungujeme kompletně digitálně, bez papírování a formulářů, bez zatěžující administrativy pro veterináře i klienta, s nejvyššími limity plnění, nejméně výlukami na trhu a nejnižší vstupní barierou pro vstup do pojištění. Díky tomu mohou veterinární lékaři poskytovat svým klientům a jejich čtyřnohým miláčkům opravdu maximální péči s využitím nejmodernějších veterinárních technik, postupů a metod léčby,“ dodává Derek Cummins.

„V případě úrazu nebo nemoci vašeho psa nebo kočky navštívíte smluvního veterináře a sdělíte mu číslo pojištění. V případě jiného problému nás budete kontaktovat telefonicky nebo mailem. Po uplynutí čekací doby (typicky 3 dny úraz, 30 dní nemoc) máte nárok na pojistné plnění zdravotních problémů, které se staly po tomto období. Veterinář nám elektronicky pošle vše potřebné a do pěti minut je vše vyřešeno. Na místě uhradíte jen spoluúčast ve výši 10 % nákladů veterinární péče,“ popisuje princip fungování pojištění PetExpert Derek Cummins.

Pojištění psů a koček PetExpert se od tradičních pojistných produktů liší tím, že je bez formulářů a administrativy a má výrazně vyšší limity plnění. Díky speciálně vytvořené online platformě, ke které jsou připojeni spolupracující veterináři – k dnešnímu dni přes 450 veterinářů po celé ČR – proběhne vyřízení pojistné událostí veterinářem během pár vteřin kompletně online a platba za provedené zákroky se odesílá přímo na účet veterináře nejpozději do 24 hodin, nejčastěji však do jedné hodiny. Maximální limit pojistného plnění na léčbu úrazu či nemoci činí v ČR 120 000 korun ročně. Spoluúčast je u všech variant pojištění stejná ve výši 10 %, zbývajících 90 % nákladů veterinární péče zaplatí PetExpert přímo veterináři na účet. Pojištění lze sjednat pro psy a kočky starší 8 týdnů a nejpozději lze vstoupit do pojištění ve věku 10 let u malých plemen psů, 8 let u středních a všech koček a 6 let u velkých plemen psů. Pojištění platí po celý život psů a koček. Zvíře musí být označeno registrovaným mikročipem. Kromě pojištění veterinárního ošetření je součástí i pojištění smrti zvířete, nákladů na péči o zvíře v případě hospitalizace majitele, pojištění ztráty či odcizení zvířete a náhrady nákladů na jeho nalezení. Pojištění lze uzavřít kompletně online na webu www.petexpert.cz. Celý proces nezabere více než pět minut. Smluvními partnery všeobecného zvířecího pojištění PetExpert se mohou stát vybraná veterinární pracoviště kdekoliv v České republice, která splní podmínky kvality veterinární péče.