PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Při otevírání soukromé zdravotnické praxe nezapomínejte na zdravé pojištění

Jak pojistit podnikání ve zdravotnictví

Foto: ShutterstockS rozjezdem jakéhokoli podnikání je spojena spousta povinností a formalit. A také nemálo různých rizik. Nejde přitom pouze o to, zda se vám bude v podnikání dařit. Roli mnohdy hrají i okolnosti a události, s nimiž konkrétně počítat snad ani nejde. Ale i na ně je třeba se připravit. Obzvláště pokud se pohybujete v tak náročné oblasti, jakou je poskytování služeb ve zdravotnictví.

Jak pojistit ordinaci nebo lékárnu?

Zdravotnická zařízení, jako je soukromá lékařská praxe, stomatologická ordinace či lékárna, představují velmi specifickou oblast podnikání. Proto je při sjednávání vhodného pojištění třeba brát v potaz mnohé aspekty, které u jiných typů podnikání nemusí hrát až tak významnou roli.

Každé pojištění pro podnikatele by nicméně vždy mělo zahrnovat komplexní balíček pojistných rizik, která se vztahují k jeho činnosti – od pojištění movitého a nemovitého majetku, přes pojištění přerušení provozu, až k pojištění různých druhů odpovědnosti související s poskytovanými službami.

Se správným nastavením je vhodné se vždy obrátit na specialisty vaší pojišťovny. Právě ti vám poradí, jak jednotlivé produkty správně poskládat, aby optimálně plnily svou funkci – tedy ochránily vaše podnikání a pomohly vám ho bezpečně rozjet. Neexistuje totiž jedno univerzální pojištění pro všechny druhy podnikání. Každé je svým způsobem jedinečné.

Pojištění potřebuje čekárna i zubařské křeslo

Pojištění nemovitého majetku, ať už jde o ordinaci, laboratoř či lékárnu, by samozřejmě mělo pokrývat všechna základní rizika, včetně živelní události. U zdravotnických zařízení se to vyplatí dvojnásob, neboť v případě těchto budov se obvykle jedná o speciálně a na míru postavené a vybavené objekty, jejichž obnova a rekonstrukce může být nákladná.

Do pojištění majetku je ovšem třeba také zahrnout, pokud možno, veškeré vnitřní zařízení. A to nikoli pouze mobiliář, ale zejména také cenné nástroje a přístroje, jejichž poškození může mít pro vaše podnikání neblahé následky.

Odpovědnost za zdraví pacientů i za vlastní chyby

Důležitou a s ohledem na legislativu rovněž neopominutelnou součástí pojistného balíčku pro podnikatele ve zdravotnických službách je také pojištění odpovědnosti za újmu, která by někomu vznikla právě na základě chybného rozhodnutí či úkonu souvisejícího s vámi poskytovanou zdravotnickou službou. A protože mýlit se je lidské a odpovědnost za zdraví pacientů vysoká, je třeba toto významné riziko zohlednit.

Některé pojišťovny – jako například pojišťovna Kooperativa – dokonce připravily speciální nabídku pojištění profesní odpovědnosti právě na míru poskytovatelům zdravotnických služeb, v němž je zahrnuta:

  • profesní odpovědnost (když někomu způsobíte újmu v důsledku poskytované zdravotní služby),
  • obecná odpovědnost (když někomu vznikne újma v souvislosti s vašimi službami, například když se někdo zraní ve vaší čekárně),
  • odpovědnost za výrobek (když někomu újmu způsobí vadný výrobek, jako například léčivý přípravek či zdravotnická pomůcka).

Dodatkové pojistné balíčky pak mohou zohlednit i další možná rizika, jako je nemajetková újma, šíření nakažlivých chorob, náklady zdravotní pojišťovny či odpovědnost za přístroje, které máte v užívání prostřednictvím leasingu.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku