PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Projekt PARTNER 213 usnadní komunikaci s RBP

213rbp_86-08-0-0_nalezato_pozitiv_CS5


Zdravotní pojišťovna RBP přichází s novým projektem PARTNER 213, který jejím klientům nabízí další způsob komunikace s pojišťovnou, tentokrát prostřednictvím smluvních partnerů. Tím se kupříkladu podstatně usnadní a zrychlí odevzdávání dokumentů k vyřízení, které mají v listinné podobě.

„Naši pojištěnci už nebudou muset osobně odevzdávat doklady na pobočkách RBP ani je zasílat poštou. Stačí, když navštíví nejbližší partnerské místo, kde jeho pracovníci ověří identifikační a kontaktní údaje klienta a ty pak společně s naskenovanými doklady odešlou prostřednictvím aplikace my213 k vyřízení. To vše by mělo trvat jenom několik málo minut,“ říká Václav Janalík, ředitel pro smluvní vztahy zdravotní pojišťovny RBP.

Aktuálně jsou partnerská místa RBP zřízena v Informačních centrech v Komorní Lhotce, Petrovicích u Karviné a v Klimkovicích a v prostorách Pošta Partner v budově Obecního úřadu ve Starém Jičíně.

Výhledově budou zřízeny v knihovně v Ostravici, v Informačním centru v Lázních Lipová, v Příboru, ve Studénce, Bílovci, a ve městě Jeseníku.

Nová komunikační centra PARTNER 213 budou postupně vznikat na celém území ČR hlavně v oblastech s menší hustotou pobočkové sítě případně zhoršenou dostupností a jsou určena například pro pojištěnce, kteří nepreferují nebo nemají možnost používat výpočetní techniku a mobilní aplikace ke komunikaci. Smluvní partnerská místa pro komunikaci s RBP budou pro snadnou orientaci klientů označena logem projektu.