PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Projekt #pomahamesestrickam pokračuje, zdravotnický personál ještě naléhavěji potřebuje pomoc a morální podporu

lekar-doktor-osetreni


Zdravotnický personál v tuto chvíli vynakládá enormní úsilí v péči o nemocné s diagnózou COVID-19. Jestliže epidemiologická situace letos na jaře byla vážná, nyní je kritická. Sestry a další zdravotnický personál potřebují pomoc nejen materiální, ale také morální. Generali Česká pojišťovna ve spolupráci s Českou asociací sester proto pokračují v projektu Pomáháme sestřičkám a přicházejí s pomocí hned na několika úrovních.

„Sestry právě teď potřebují naši pomoc znovu a ještě naléhavěji. Pokračujeme v jejich přímé a okamžité podpoře. Rozhodli jsme se přispět vitaminovými balíčky, které posílí imunitu a dodají energii sestřičkám nejen v práci, ale i mimo ni. My všichni je potřebujeme odpočaté, vyrovnané a s dostatkem sil pro péči o nemocné,“ vysvětluje Roman Juráš, generální ředitel a předseda představenstva Generali České pojišťovny.

„Sestry a ostatní zdravotnický personál pracují pod extrémním tlakem a ve složitých podmínkách. Prakticky celou směnu jsou v ochranném oblečení, bez odpočinku a možnosti občerstvit se. Právě na nich nyní leží odpovědnost, jak zvládnout novou vlnu epidemie COVID-19. Pokud můžete pošlete jim jakýkoli povzbuzující vzkaz či poděkování,“ prosí Martina Šochmanová, prezidentka České asociace sester, a dodává: „Věřte, že je pro ně velká psychická vzpruha vědět, že na ně lidé nezapomněli a že si jejich práce váží.“

Vitamínové balíčky na podporu imunity

Generali Česká pojišťovna začíná za přispěním distributora zdravotních doplňků FinClub s rozvozem 2650 balíčků, které obsahují několik druhů vitamínů. Jde zejména o ty, které podporují imunitu organismu a dodávají mu energii. Tato forma pomoci byla zvolena s ohledem na přísná bezpečnostní opatření, která v nemocnicích panují. Balíčky mají tu výhodu, že jejich obsah může zdravotnický personál využít nejen v pracovní době, ale samozřejmě také doma.

Balíčky s vitamínovou pomocí putují do 20 nemocnic v Česku. Ty byly – po konzultacích s Českou asociací sester – zvoleny s ohledem na současnou situaci, která v daných regionech a zdravotnických zařízeních panuje. Jde tedy o ta nejvytíženější oddělení pečující o nemocné s diagnózou COVID-19.

Konkrétně se jedná o nemocnice ve městech Praha (3x), Mladá Boleslav, Benešov, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Děčín, Litoměřice, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Olomouc, Šumperk, Ostrava, Třinec, Brno a Uherské Hradiště.

Morální podpora jako velmi vítaná pomoc

Webové stránky www.pomahamesestrickam.cz přinášejí možnost podpořit sestřičky také na dálku, a to zasláním vzkazu přímo přes Facebook nebo přes Instagram. Vzkazy z obou sociálních sítí se sejdou společně na výše jmenovaném webu, kde si je sestřičky mohou přečíst.

Jak je možné morální podporu zdravotním sestřičkám a dalšímu zdravotnímu personálu vyjádřit? Zaslání vzkazu v textové nebo fotografické podobě či ve videu je snadné:

  • Stačí napsat veřejný příspěvek na Facebook a přidat k němu označení stránky v podobě @Pomáháme sestřičkám
  • Na Instagramu pak stačí k fotce přidat hashtag v podobě #pomahamesestrickam

Takto označené vzkazy se automaticky propíší na stránku www.pomahamesestrickam.cz a dostanou se i na zmíněné obrazovky v nemocnicích.

Speciální pojištění pro zdravotnický personál

V souvislosti s aktuální nepříznivou epidemiologickou situací a s rostoucím počtem nakažených zdravotníků prodlužuje Generali Česká pojišťovna platnost speciálního benefitu pro lékaře, záchranáře, zdravotní sestry, ale i další profese zajišťující chod zdravotnických zařízení, kde se pečuje o nemocné s diagnózou COVID-19.

Klienti Generali České pojišťovny z řad zdravotního personálu jsou automaticky pojištěni i pro případ nakažení koronavirem až do konce roku. Krytá jsou rizika hospitalizace a riziko úmrtí.
Do tohoto pojištění jsou zahrnuti všichni klienti pojišťovny, kteří v rámci svého zaměstnání pečují o nemocné s diagnózou COVID-19 v nemocnicích, domovech pro seniory, léčebnách pro dlouhodobě nemocné, domech s pečovatelskou službou, lázeňských zařízeních a v ambulancích všeobecných a odborných lékařů a stomatologů. Nejedná se tedy jen o lékaře či sestry, ale pojištění se týká například i záchranářů, sanitářů či zaměstnanců, kteří zajišťují úklid či stravování.

Toto speciální rizikové pojištění pak automaticky platí i pro členy sdružené v České asociaci sester. Tito členové nemusí být klienty pojišťovny a pojištění se na ně také vztahuje.

Speciální rizikové životní pojištění pro zdravotníky:

  • Hospitalizace – 500 Kč za každý den hospitalizace způsobené diagnózou COVID-19
  • Pobyt na JIP – 1 000 Kč za každý den hospitalizace na JIP způsobené diagnózou COVID-19
  • Úmrtí – 1 000 000 Kč pro případ smrti způsobené diagnózou COVID-19
  • Za toto pojištění klienti Generali České pojišťovny z řad zdravotnického personálu, ani členové z řad České asociace sester neplatí
  • Pojištění platí do 31. 12. 2020

Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku