PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

První diabetologové vyšetřují pacientům také zrak, s využitím AI tak předchází závažné retinopatii

ocni-vysetreni-lekar

Foto: pixabay.comS diabetem se vloni léčilo 575 tisíc klientů VZP. Celkem pojišťovna za jejich léčbu uhradila rekordních 9,3 mld. Kč, z čehož víc než polovinu (5,1 mld. Kč) tvořily náklady na léky. VZP od loňska také umožňuje vyšetření diabetické retinopatie přímo v ordinacích diabetologů, během prvních měsíců speciální zařízení pořídila víc než desítka poskytovatelů, další jsou v jednání. Informace VZP vydává v souvislosti se Světovým dnem monitoringu diabetu 14. dubna.

„Vyšetření retinopatie by mělo být u diabetiků provedeno každý rok, praxe tomu ale neodpovídá, a to i přesto že bez včasného záchytu může nemoc vést až k celkové slepotě. Proto jsme rozhodli o možnosti využití speciálních kamer, které s pomocí umělé inteligence rozpoznají počáteční retinopatii přímo v ordinacích diabetologů,“ popisuje náměstek pro zdravotní péče VZP Jan Bodnár nový výkon, který pojišťovna nabízí od loňského srpna a dodává: „Nestačí pouhé pořízení přístroje, lékař také musí projít příslušným školením a teprve na základě doložení všech potvrzení může uzavřít smlouvu s VZP, abychom mohli prováděné vyšetření proplácet. Během relativně krátké doby celým procesem prošlo dvanáct diabetologických ordinací, které už dnes vyšetření zraku provádí. Další desítky zařízení jsou v jednání.“ V České republice je evidováno cca 100 tisíc osob s diabetickou retinopatií, přičemž asi 2 000 z nich způsobila slepotu. Z dat VZP vyplývá, že zhruba 40 % diabetiků zůstává bez tohoto vyšetření, které bylo až do loňského srpna prováděno pouze v ordinacích oftalmologů.

Výskyt diabetu a náklady na léčbu

Zhruba 9 z 10 pacientů trpí diabetem 2. typu. Zbývajících 10 % tvoří pacienti s diabetem 1. typu, těhotenským diabetem a specifickými typy diabetu. Nejčastěji se s cukrovkou léčí lidé ve věku 70-79 let (v roce 2022 197 tis. klientů VZP). Z dat VZP vyplývá, že v průběhu let rostou jak celkové náklady pojišťovny na léčbu tohoto onemocnění, za pět let o 27 %, tak i průměrné náklady na jednoho pacienta. To je dáno mj. dostupností stále modernějších léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, které diabetikům pomáhají (inzulínové pumpy nové generace, glukometry nebo senzory na monitorování glykémie atd.)

Počet klientů VZP, kteří se léčili s diabetem v uplynulých 5 letech, a náklady na jejich léčbu

Počet pacientů

Náklady na léčbu v tis. Kč

Průměrné náklady na léčbu v tis. Kč

2018

557 157

7 340 215

13,2

2019

571 244

7 791 359

13,6

2020

561 807

8 289 695

14,8

2021

568 649

8 406 277

14,8

2022

574 877

9 294 556

16,2

Počet diabetiků a nákladů na jejich léčbu rok od roku stoupá. Při zohlednění počtu pojištěnců v jednotlivých krajích připadají k těm s nejvyšším výskytem cukrovky kraje Olomoucký a Moravskoslezský. Zde v roce 2022 připadalo na 1 000 pojištěnců VZP celkově 119, respektive 116 diabetiků (republikový průměr je 94,5).

VZP nabízí diabetikům příspěvky až 6 000 Kč

Klientům, kteří již diabetem trpí, nabízí VZP příspěvek v celkové hodnotě 6 000 Kč. Příspěvek 3 000 korun lze využít na odbornou přístrojovou pedikúru nebo ošetření zdravotní sestrou s podiatrickým kurzem. Další příspěvek ve výši 3 000 korun na nákup pomůcek, jako jsou například dezinfekční prostředky, testovací proužky, příslušenství k inzulinové pumpě apod., které nejsou hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění pro dětské i dospělé diabetiky zůstává i nadále v platnosti.

Preventivní prohlídky

V rámci preventivních prohlídek u praktického lékaře se od 18 let věku každé 2 roky provádí orientační chemické vyšetření moči a od věku 45 let v téže periodicitě také laboratorní vyšetření glykémie, při nichž by měl být dosud nepoznaný diabetes u pacienta zachycen.