PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Říjen je měsícem boje proti rakovině prsu. Jak a kdy se nechat vyšetřit a na co mám nárok u VZP? Jaký je rozdíl mezi vyšetřením ultrazvukem a mamografem?

lekar-doktor-osetreni


Je velmi dobře, že se zajímáte o preventivní vyšetření. Rakovina prsu totiž patří mezi nejčastější nádorová onemocnění žen a může je postihnout v kterémkoliv věku. Ve většině případů ho lze odhalit pomocí přístrojů, sonografu (ultrazvuk) a mamografu. Ačkoli jejich názvy znějí skoro stejně, nejedná se o totéž, navzájem se však doplňují. Dobrou prevencí je také samovyšetření prsů, které může napomoci v odhalení nádoru, není však rovnocennou náhradou zmíněných přístrojů.

U mladých žen se v rámci prevence využívá jako metoda první volby ultrazvukové vyšetření prsou, které může odhalit malá a nehmatná ložiska nádoru ve vazivových prsních tkáních mladých žen. V případě, že je výsledek nejednoznačný, následuje vyšetření mamografem. Nejde o bolestivou prohlídku, žena při ní leží pohodlně na zádech a výsledek se dozví ihned. Nicméně platí, že u žen ve středním a starším věku ultrazvuk nemůže nahradit mamograf.

S přibývajícím věkem totiž dochází ke změně struktury tkáně prsů, kdy začíná převažovat tuková složka. U žen nad 40 let je základní metodou mamografické vyšetření. Jeho cílem je taktéž včasný záchyt menších zhoubných nádorů. Provádí se i u žen, které nemají potíže, netrpí žádnými příznaky a v prsu si nic nenahmatávají. Doplňující metodou je pak ultrazvuk, který může přinést dodatečné informace. Mamografické vyšetření probíhá vestoje, kdy jsou ženě osnímkovány postupně oba prsy. Některým ženám to může být nepříjemné, protože při něm dochází ke stlačení prsů.

Ultrazvuk i mamograf jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, pokud vám ho doporučí praktický lékař či gynekolog z důvodu podezření na možné změny v tkáni prsu nebo rodinné anamnézy. Podstoupit ho můžete samozřejmě i bez doporučení odborníka jako samoplátkyně. VZP má ve své nabídce z fondu prevence příspěvek pro své klientky ve věku od 18 do 45 let na preventivní vyšetření karcinomu prsu ve výši až 500 Kč. Vyšetření musí být provedeno pouze v akreditovaném mamografickém screeningovém centru.

Každá žena starší 45 let si může nechat udělat preventivní vyšetření v rámci screeningu rakoviny prsu prostřednictvím mamografie. Podstupovat by ho měla pravidelně jedenkrát za dva roky. Tento typ prevence patří mezi organizované programy zhoubných nádorů. V České republice existují celkem tři programy tohoto typu – screening kracinomu děložního hrdla, kolorekta a rakoviny prsu.

Všechny vyjmenované programy slouží k vyhledávání včasných stádií nádorů a jsou na ně zváni lidé z rizikových věkových skupin, kteří na ně nechodí, tedy ne všichni pojištěnci. S adresným zvaním v rámci prevence zhoubných nádorů začala VZP v roce 2014. Klient nic neplatí, screeningy jsou plně hrazené pojišťovnou. Nejde o mimořádné vyšetření, ale prevenci, kterou měl pojištěnec již absolvovat.