PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Roste počet pacientů, jimž VZP zajišťuje nejnákladnější léčbu

nemocnice-operace


VZP poskytla na centrovou léčbu onemocnění v prvním pololetí letošního roku o 22 % více prostředků než za srovnatelné období vloni. V celkové částce to představuje nárůst o 1,4 miliardy korun.

„Výrazný růst nákladů je způsoben zvýšením dostupnosti a přístupu pacientů k nejmodernější terapii, např. širším zpřístupněním léku Zolgensma. Ten byl v letošním roce podán 12 dětským pacientům, kteří trpí spinální svalovou atrofií. VZP se na přelomu roku podařilo uzavřít dohodu o výrazné slevě na tento léčebný přípravek, i proto mohla být zajištěna léčba dalších pacientů tímto přípravkem, aniž by to nějak ovlivnilo stabilitu financování ostatní zdravotní péče,“ říká náměstek ředitele VZP David Šmehlík. Náklady na léčbu jednoho pacienta tímto přípravkem dosahují několika desítek milionů korun.

Závažné onemocnění SMA je u nás léčeno také přípravkem Spinraza. Také u něj se výrazně zvyšuje okruh pacientů, kterým pomáhá v boji s touto nemocí. V prvním pololetí 2021 byl podán 71 pacientovi (za celý rok 2019 to bylo 32 klientů VZP, za rok 2020 pak už 72 pacientů). Díky spolupráci VZP s odbornými společnostmi jsou tak tímto přípravkem léčeni všichni indikovaní dětští i dospělí pacienti.

„Toto je cesta, kterou bychom se chtěli i nadále ubírat. Už dnes se z pohledu dostupnosti moderních vysoce inovativních, a tedy i nákladných léčivých přípravků, posouváme na přední místa mezi zeměmi EU,“ říká ředitel VZP Zdeněk Kabátek a dodává: „Často se stane, že tato nejmodernější léčba vstupuje na trh, aniž by byla evidována Státním ústavem pro kontrolu léčiv. A je to právě VZP, která pak sama vstupuje do jednání s farmaceutickými a odbornými společnostmi, abychom mohli klientům tuto péči zajistit.“

Centrová péče nejmodernějšími prostředky je dnes poskytována u zvlášť závažných onemocnění, jako je tomu u biologické léčby pacientů například s roztroušenou sklerózou, Crohnovou chorobou nebo revmatologickými nemocemi. Poskytována je i k léčbě některých typů rakoviny nebo cystické fibrózy. Také u této diagnózy roste počet pacientů, kteří dostávají nejmodernější dostupnou péči. „Díky spolupráci VZP s odbornými společnostmi a uzavření dohod o snížení nákladů na léčbu s výrobcem, je umožněna léčba všech pacientů s cystickou fibrózou moderními léčivy, a to včetně nejmodernějšího přípravku Kaftrio u desítek nových pacientů,“ uzavírá náměstek VZP David Šmehlík.