PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

S úzkostmi a stresem se léčí pětkrát víc pojištěnců než se závislostmi

Clumbsy businessman spilling coffee on his laptop computer


Přibývá pacientů s úzkostnými poruchami i s diagnostikovanou reakcí na těžký stres a poruchy přizpůsobení. Vyplývá to z dat České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP). S úzkostmi a stresem se přitom v uplynulém roce 2020 léčilo pětkrát více pojištěnců ČPZP, než se závislostmi na alkoholu, drogách, lécích a nelátkovými závislostmi. Jejich počty se naopak loni snížily. Na léčbu závislostí a úzkostí vynaložila ČPZP za uplynulé tři roky částku přesahující 1, 2 miliardy Kč.

„Léčbu ze závislostí na návykových látkách jsme loni hradili více než 6 200 pojištěncům. Klientů, kteří se léčili s úzkostnými poruchami, s reakcí na těžký stres a poruchami přizpůsobení, evidujeme za stejnou dobu téměř 31 000. Z nich asi 1 400 byly děti do 18 let,“ uvádí tisková mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová.

Počty léčených poruch způsobených alkoholem u dospělých i u dětí za poslední tři roky klesly. Loni Česká průmyslová zdravotní pojišťovna evidovala 153 dětských pacientů s problémem alkoholismu, což je o 49 méně než v roce 2018. Dospělých pojištěnců, kteří se loni dostali do péče lékařů kvůli problémům s alkoholem, bylo zhruba 4 400. Proti roku 2018 je to o čtyři stovky pacientů méně.

Náklady na léčbu závislostí stoupají i přes úbytek léčených pacientů

I přes loňský úbytek léčených pacientů závislých na pití alkoholu, na užívání drog a léků a na nelátkových závislostech ovšem putuje na jejich léčbu čím dál více prostředků z veřejného zdravotního pojištění. Jen v ČPZP si léčba závislostí za poslední tři roky vyžádala téměř 650 milionů Kč, z toho loni více než 233 milionů, předloni 216 milionů a v roce 2018 zhruba 201 milionů Kč. Pokud připočteme náklady na léčbu úzkostí, dostaneme se na částku přesahující jeden a čtvrt miliardy Kč, kterou ČPZP od roku 2018 na léčbu svých pojištěnců se závislostmi a úzkostmi vynaložila.

Počty pojištěnců ČPZP léčených ze závislostí a úzkostmi a náklady na jejich léčbu

Rok

Závislosti

Úzkosti

Celkem

Počet

Náklady v Kč

Počet

Náklady v Kč

Počet

Náklady v Kč

2018

6 516

200 829 973

28 672

174 810 721

33 831

375 640 694

2019

6 731

216 302 510

30 102

201 275 685

35 369

417 578 195

2020

6 265

233 198 541

30 738

204 453 467

35 709

437 652 008

V letošním roce se nárůst počtu úzkostných pacientů zatím ve třetí největší zdravotní pojišťovně v ČR neprojevuje. Za tři čtvrtletí ČPZP eviduje zhruba 28 400 pojištěnců s léčenými úzkostmi, zatímco ve stejné době loni jich bylo 28 950.

Strach a úzkost jsou podle odborníků během koronavirové pandemie obvyklými reakcemi. Mnoho lidí může hledat uvolnění od stresu na dně skleničky s alkoholem. Nadměrným pitím ovšem svému zdraví škodí. Oslabují svůj imunitní systém a zvyšují tak riziko infekčních onemocnění, včetně nákazy koronavirem. Návykové látky navíc mění myšlení a chování a zhoršují koordinaci pohybu, což může vést i ke zranění.

ČPZP nedoporučuje pití alkoholu, a už vůbec ne před dětmi. Jako nejlepší cestu, jak se zbavit se nepříjemného stresu, si zvolte pohyb, například s využitím příspěvku 700 Kč z preventivního programu Pravidelný pohyb.