PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Sleduje pojišťovna interval od posledního očkování proti tetanu? Upozorní na nutnost přeočkování?

ockovani

Foto: pikist.comVzhledem ke skutečnostem, že pojištěnci mohou každý rok měnit zdravotní pojišťovnu a doporučený interval pro přeočkování je až 15 let, není v možnostech zdravotní pojišťovny proočkovanost sledovat (tedy sledovat ani, kdo není proti tetanu přeočkován). Pojištěncem čerpaná zdravotní péče je samozřejmě vždy vykazována té zdravotní pojišťovně, u níž je aktuálně přihlášen. Do problematiky navíc ještě vstupují úrazy či případné operační zákroky, kdy je povinnost přeočkování proti tetanu, což znamená další možný individuální posun v termínu očkování.

Dodržování termínů a podmínek pro očkování sleduje podle dokumentace pacienta jeho registrující praktický lékař, který by měl mít přehled o celém vakcinačním procesu. Je tedy důležité – i z tohoto důvodu – mít svého stálého praktického lékaře. Při jeho případné změně bude informace o datu provedeného očkování proti tetanu součástí těch informací o zdravotním stavu pacienta, které jsou lékaři povinni si předat k zajištění návaznosti zdravotních služeb. Navíc by ale měl být každý sám odpovědný za své zdraví, což mj. znamená skutečně doručovat svému praktickému lékaři všechny lékařské zprávy, jež pacientovi předá jeho ošetřující lékař kterékoli specializace nebo které pacient dostane po ošetření na pohotovosti, po hospitalizaci apod.

Očkování proti tetanu je jedním z tzv. pravidelných (povinných) očkování. Začíná se s ním už od 9. týdne po narození, v rámci očkování hexavakcínou, která je též proti záškrtu, černému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, virové hepatitidě B a přenosné dětské obrně. Základní očkování se provede dvěma dávkami hexavakcíny v průběhu prvního roku života dítěte (s odstupem dvou měsíců) a třetí dávkou podanou mezi 11. a 13. měsícem věku dítěte. Přeočkování, a to už jen vakcínou proti tetanu, záškrtu a dávivému kašli, se pak provede v době od dovršení 5. do dovršení 6. roku věku dítěte. Následuje přeočkování od dovršení 10. do dovršení 11. roku a pak mezi 25. a 26. rokem. Další přeočkování proti samotnému tetanu má následovat u osob, které byly takto očkovány, vždy po každých 10 až 15 letech.

U zletilých osob, jež výše uvedeným způsobem očkovány nebyly, se základní očkování proti tetanu provede třemi dávkami vakcíny (druhá dávka musí mít odstup 6 týdnů od první a třetí se podává za 6 měsíců po druhé dávce).

Hrazeno je rovněž očkování proti tetanu při úrazech, poraněních a nehojících se ranách, u nichž je nebezpečí onemocnění tetanem, a preventivně před některými léčebnými výkony, např. před operacemi na tlustém střevě nebo konečníku.