PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

UNIQA upevňuje pozici díky akvizici: integrované pojišťovny AXA posílily loni o desetinu

Rebranding-AXA-na-Uniqa


UNIQA na podzim dokončila akvizici společností AXA na českém i slovenském trhu. Přinášíme nyní podrobnější přehled, co UNIQA tímto spojením získala. AXA životní pojišťovna a AXA pojišťovna i se svými slovenskými pobočkami loni na pojistném předepsaly podle předběžných výsledků celkově 6,886 miliardy korun a posílily oproti roku 2019 o 10 %. Vzhledem k náročné covidové situaci a několika lockdownům jde o úspěch a jednu z nejvyšších dynamik na pojistném trhu. Fúzí tak vzrostla síla značky UNIQA na obou sledovaných trzích.

Slovenské pobočky se na celkovém předepsaném pojistném AXA pojišťoven podílely ze 49 %. Byly silnější v životních segmentech, kde přispěly do celkového objemu pojistného AXA životní pojišťovny ve výši 3,626 miliardy korun ze 61 %. Do neživotní AXA pojišťovny s celkovým předepsaným pojistným ve výši 3,259 miliardy korun putovalo loni ze slovenského trhu 35 %.

„Rok 2020 byl jak na českém, tak i slovenském trhu velmi náročný kvůli pandemii covidu, ale i přesto jsme byli schopni výrazně navýšit předepsané pojistné a velmi úspěšně posílit pozici na trhu. Některé z našich oborů podnikání patřily mezi nejrychleji rostoucí na trhu. Podařilo se nám také zlepšit spokojenost našich klientů. V neposlední řadě to byl historický rok, kdy jsme zahájili proces sloučení se značkou UNIQA na obou trzích,“ shrnul hlavní výsledky roku 2020 Robert Gauci, bývalý generální ředitel AXA v Česku a na Slovensku.

Zatímco růst AXA životní pojišťovny činil meziročně asi jedno procento, AXA pojišťovna zaměřená hlavně na retailové pojištění majetku a pojištění aut zvýšila předepsané pojistné o 23 %. V životním pojištění trval i loni trend odklonu od rezervotvorných smluv směrem k rizikovým krytím. Například pojištění pro případ smrti zaznamenalo meziročně nárůst pojistného o 14 %. U neživotních segmentů dominovalo pojištění aut: havarijní pojištění posílilo o 31 % a povinné ručení o 18 %. Koncem roku měla AXA ve kmeni více než 480 000 vozidel na povinné ručení v České republice, meziročně téměř o 11 % více. Na Slovensku to bylo okolo 240 000 aut, meziročně o 5 % více. Nejdynamičtějším produktem bylo loni znovu havarijní pojištění. Příznivý vývoj mělo i pojištění majetku (+28 %) a pojištění odpovědnosti (+26 %).

Obě pojišťovny měly ke konci roku 2020 ve kmeni 1,738 milionu smluv v Česku i na Slovensku. Z toho 316 tisíc náleželo do AXA životní pojišťovny (59 % z nich je vedeno na Slovensku) a 1,422 milionu do AXA pojišťovny zaměřené na neživotní segmenty (36 % z nich bylo vedeno na Slovensku). Zatímco u vývoje počtu smluv životního pojištění byl loňský rok ve znamení mírného úbytku (-2 %), naopak neživotních smluv přibylo meziročně o 14 %.

Hospodářský výsledek AXA pojišťoven před zdaněním činil loni 605 milionů korun (meziročně -3 %).

Integrace AXA do UNIQA

Loni v únoru byla oznámena akvizice společností AXA koncernem UNIQA Insurance Group v Česku, na Slovensku a v Polsku. Transakce ve výši okolo 1 miliardy EUR byla bez výhrad schválena Evropskou komisí koncem července 2020. Po získání souhlasů lokálních národních bank došlo k dokončení transakce v říjnu 2020. V současné době probíhá integrace AXA entit a jejich postupné začleňování do UNIQA ve všech třech zemích. Finální uzavření procesu formou fúze (sloučením) se očekává v průběhu roku 2021.
Součástí fúze v Česku a na Slovensku jsou i AXA životní pojišťovna a AXA pojišťovna se sídlem v Praze a pobočkami na Slovensku. Obě dosavadní AXA pojišťovny se nyní už prezentují pod logem UNIQA, byť budou do sloučení s UNIQA pojišťovnou vystupovat pod stávajícími obchodními firmami. Od ledna 2021 vede AXA pojišťovny jednotné sedmičlenné představenstvo, které řídí i UNIQA pojišťovnu.