PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

V jakých případech je pacient operován pomocí robotické chirurgie? A jak je pojišťovnou hrazena?

nemocnice-operace


Pomocí roboticky asistované chirurgie se v současnosti dělají operace v dutině břišní a hrudní, operace urologické, gynekologické, kardiologické, kardiochirurgické a cévní. Nespornou výhodou těchto tzv. miniinvazivních výkonů je šetrný přístup. Využívají se proto pro komplikované výkony v těžko přístupných místech, kde hrozí riziko poškození okolních orgánů. Nejčastěji jde o chirurgické výkony u zhoubných nádorů – radikální prostatektomie (odstranění prostaty), radikální hysterektomie (odstranění dělohy) a resekce karcinomu rekta, včetně odstranění uzlin. Indikaci k operaci robotickým systémem stanoví ošetřující lékař.

Unikátní pohyblivost robotických operačních nástrojů zpřístupňuje chirurgům i obtížně dostupná místa. Operaci je tak možno provést přesněji a s ochranou okolních tkání a orgánů, které jsou důležité pro funkční výsledky po operaci. Další neméně důležitou výhodou je schopnost rotace hlavy robotického systému, což umožňuje operaci ve více kvadrantech za využití dokonalých zobrazovacích schopností systému. To vše přispívá ke snížení komplikací vzniklých v průběhu operace (např. dechové a oběhové, krevní ztráty) i pooperačních komplikací. Tato metoda celkově vede také ke zkrácení hospitalizace a rychlejší rekonvalescenci.

Robotické operace hradí VZP ve všech indikovaných případech, a to v souladu s úhradovou vyhláškou a v návaznosti na Seznam zdravotních výkonů. Úhrada zahrnuje veškerou péči poskytnutou pojištěnci od přijetí na lůžko až po jeho propuštění, tj. náklady za práci lékařů i ostatních zdravotnických pracovníků, za hospitalizační složku, robotické nástroje, laparoskopické nástroje, anestezii, léčivé přípravky, laboratoře atd.

Roboticky asistované chirurgické výkony může pacient podstoupit v nemocnicích, které vlastní robotický systém a kde lékaři současně získali licenci pro tuto metodu. Jedná se o odborná zařízení, která musí mít s VZP uzavřenou smlouvu na úhradu této specializované péče.