PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

V lednu přibylo podvodných přeregistrací mezi zdravotními pojišťovnami

keyboard-338502_1280


Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky dlouhodobě upozorňuje své klienty na nekalé praktiky, které užívají některé konkurenční zdravotní pojišťovny. Ty se v rámci přeregistračních období snaží získat co nejvíce pojištěnců. Jejich náboráři k tomu přitom neváhají využít i ne zcela poctivé praktiky. V desítkách případů tak klient o své přeregistraci k jiné zdravotní pojišťovně ani netuší.

„Jen během ledna letošního roku se na nás obrátila řada klientů a stěžovali si, že byli přeregistrováni k jiné zdravotní pojišťovně, aniž by o tom vůbec věděli. Zatím se tak děje v řádu desítek osob. Ovšem vzhledem k nárůstu těchto případů na to naše klienty musíme upozornit,“ říká ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky Zdeněk Kabátek.

„Někteří klienti se během přeregistračního období stanou pojištěnci jiné zdravotní pojišťovny dobrovolně a korektně. Jiní jsou přemlouváni a na základě mnohdy nepravdivých a cíleně zkreslovaných informací podlehnou a přeregistrují se. Desítky klientů ovšem vůbec neví, že byli přeregistrovaní, a dozví se to třeba až u svého lékaře, nebo když jim přijde poštou průkaz pojištěnce od jiné zdravotní pojišťovny,“ uvádí k věci ředitel regionální pobočky VZP ČR pro Prahu a Středočeský kraj Jan Bodnár.

Nekalá přeregistrace k jiné zdravotní pojišťovně může klientovi významně zkomplikovat život. Žádná jiná zdravotní pojišťovna totiž nemá v České republice tak širokou síť smluvních poskytovatelů zdravotní péče, jako právě Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky. Může se tedy stát, že klient žije například v regionu, kde pojišťovna, ke které byl nekale přeregistrován, nemá smluvní poskytovatele zdravotnických služeb. Pro klienta takový stav může znamenat nejen zhoršení dostupnosti zdravotních služeb, ale také to, že si bude muset všechna potřebná vyšetření a ošetření hradit zcela sám, a to bez nároku na jakoukoli refundaci takových plateb.

Každý pojištěnec má přitom ze zákona o veřejném zdravotním pojištění právo na změnu zdravotní pojišťovny. Stačí, když podle pokynů vyplní a podepíše přihlášku a donese ji nebo pošle (on-line nebo poštou) na nejbližší pobočku VZP ČR. Odhlašovat se u původní pojišťovny nemusí, vše za něj vyřizuje zdravotní pojišťovna, ke které se nově zaregistroval. Ovšem změnu registrace ke zdravotní pojišťovně může pojištěnec, podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, udělat jen jedenkrát za 12 měsíců. Má přitom na výběr ze dvou přeregistračních termínů.

Pokud podepíše a odevzdá přeregistrační formulář v období od 1. ledna do 31. března, stane se klientem nově vybrané zdravotní pojišťovny od 1. července daného roku. Pokud to udělá v termínu od 1. července do 30. září, tak se stává pojištěncem nové zdravotní pojišťovny od začátku roku následujícího. Více praktických informací o přeregistraci je možné získat na internetových stránkách VZP ČR.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky proto varuje své klienty, aby si dávali pozor na to, komu a kde ukazují svůj průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny nebo komu sdělují své rodné číslo, případně jiné osobní údaje. Pokud by se klienti VZP ČR dostali do podezřelé situace, ať se obrátí na informační linku VZP ČR +420 952 222 222, případně mohou Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České republiky kontaktovat on-line.