PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Víte, na která vyšetření v těhotenství má žena nárok zdarma a na která dostane příspěvek od VZP?

lekar-doktor-osetreni


Základní rozsah vyšetření, která má těhotná žena absolvovat, je popsán v doporučeném postupu České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP (ČGPS) s názvem Zásady dispenzární péče v těhotenství. Z tohoto postupu vychází i úhrada z veřejného zdravotního pojištění. Postup obsahuje přehled základní frekvence kontrol a rozsah péče o těhotné, s tím, že u těhotných žen, u nichž je identifikováno zvýšené riziko, je frekvence návštěv i rozsah laboratorních či konziliárních vyšetření vždy individuální podle jejich klinického stavu; tato lékařem indikovaná péče je samozřejmě rovněž hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Do 14. týdne těhotenství má žena absolvovat komplexní prenatální vyšetření (jeho součástí je i vystavení těhotenské průkazky s podrobnou informací o dalším průběhu prenatální péče), včetně laboratorního vyšetření (jeho obsah je specifikován v Doporučeném postupu) a ultrazvukového vyšetření. Jestliže jde o běžné těhotenství s nízkým rizikem, chodí pak na pravidelné kontroly do 34. týdne těhotenství v intervalu 4-6 týdnů, od 34. týdne do termínu porodu jednou za 1-2 týdny. Další ultrazvukové vyšetření u svého gynekologa žena absolvuje ve 20.–22. týdnu. Následuje ve 24.–28. týdnu orální glukózový toleranční test, od 28. týdne profylaxe RhD aloimunizace u RhD negativních žen, ve 28.–34. týdnu další laboratorní vyšetření, ve 30.–32. týdnu třetí ultrazvukové vyšetření, ve 35.–37. týdnu vyšetření přítomnosti streptokoků B a ve 40. týdnu kardiotokografický non-stress test. Toto vše je hrazeno pojišťovnou, tedy pro ženu zdarma.

Důležitou součástí dispenzární péče v těhotenství je screening nejčastějších morfologických a chromosomálních vrozených vad plodu. Dle doporučeného postupu ČGPS by měl být preferován kombinovaný (biochemický a ultrazvukový) screening v I. trimestru těhotenství. Gynekolog by měl ženě tento screening nabídnout a podat jí informace o metodách screeningu, poskytovatelích i formě úhrady. Tento screening není plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění (hrazena je biochemická část screeningu), ale je jedním ze screeningových vyšetření v těhotenství, na která je poskytován příspěvek z fondu prevence VZP. Pokud těhotná žena z nějakého důvodu neabsolvuje kombinovaný screening v prvním trimestru, je jí z veřejného zdravotního pojištění v souvislosti se screeningem vrozených vývojových vad plně hrazeno vyšetření tří biochemických látek ve druhém trimestru těhotenství, tzv. triple test.

Přečtěte si také:  Za přeplatky na léky dostali klienti ČPZP zpět 11 milionů korun, meziročně o 2,4 milionu více

Kromě výše uvedeného může lékař ženě nabídnout další nehrazená ultrazvuková vyšetření, zároveň s informací, kde je možno vyšetření absolvovat i o formě úhrady. Přibližně ve 20. týdnu těhotenství se jedná o podrobné hodnocení morfologie plodu ve II. trimestru těhotenství a ve třetím trimestru pak ultrazvukový screening růstové restrikce plodu ve 36.–37. týdnu. Tato dvě vyšetření také patří k těm, na něž můžete dostat příspěvek VZP.

V roce 2020 lze rámci jednoho těhotenství na kterékoli jedno z uvedených tří nehrazených screeningových vyšetření (kombinovaný screening v prvním trimestru, podrobné hodnocení morfologie plodu a ultrazvukový screening růstové restrikce plodu) čerpat příspěvek do výše 1 500 Kč. Maximální celková částka příspěvku pro těhotné ženy a maminky je stanovena na 3 000 Kč, můžete tedy požádat o příspěvek na dvě vyšetření. Žádost můžete podat v době těhotenství a následně až do 12 měsíců po porodu – seznamte se podmínkami čerpání příspěvku na screening i s podrobnými podmínkami čerpání příspěvků z fondu prevence, nebo volejte naši infolinku 952 222 222.