PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Víte, na která vyšetření v těhotenství má žena nárok zdarma a na která dostane příspěvek od VZP?

lekar-doktor-osetreni


Základní rozsah vyšetření, která má těhotná žena absolvovat, je popsán v doporučeném postupu České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP (ČGPS) s názvem Zásady dispenzární péče v těhotenství. Z tohoto postupu vychází i úhrada z veřejného zdravotního pojištění. Postup obsahuje přehled základní frekvence kontrol a rozsah péče o těhotné, s tím, že u těhotných žen, u nichž je identifikováno zvýšené riziko, je frekvence návštěv i rozsah laboratorních či konziliárních vyšetření vždy individuální podle jejich klinického stavu; tato lékařem indikovaná péče je samozřejmě rovněž hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Do 14. týdne těhotenství má žena absolvovat komplexní prenatální vyšetření (jeho součástí je i vystavení těhotenské průkazky s podrobnou informací o dalším průběhu prenatální péče), včetně laboratorního vyšetření (jeho obsah je specifikován v Doporučeném postupu) a ultrazvukového vyšetření. Jestliže jde o běžné těhotenství s nízkým rizikem, chodí pak na pravidelné kontroly do 34. týdne těhotenství v intervalu 4-6 týdnů, od 34. týdne do termínu porodu jednou za 1-2 týdny. Další ultrazvukové vyšetření u svého gynekologa žena absolvuje ve 20.–22. týdnu. Následuje ve 24.–28. týdnu orální glukózový toleranční test, od 28. týdne profylaxe RhD aloimunizace u RhD negativních žen, ve 28.–34. týdnu další laboratorní vyšetření, ve 30.–32. týdnu třetí ultrazvukové vyšetření, ve 35.–37. týdnu vyšetření přítomnosti streptokoků B a ve 40. týdnu kardiotokografický non-stress test. Toto vše je hrazeno pojišťovnou, tedy pro ženu zdarma.

Důležitou součástí dispenzární péče v těhotenství je screening nejčastějších morfologických a chromosomálních vrozených vad plodu. Dle doporučeného postupu ČGPS by měl být preferován kombinovaný (biochemický a ultrazvukový) screening v I. trimestru těhotenství. Gynekolog by měl ženě tento screening nabídnout a podat jí informace o metodách screeningu, poskytovatelích i formě úhrady. Tento screening není plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění (hrazena je biochemická část screeningu), ale je jedním ze screeningových vyšetření v těhotenství, na která je poskytován příspěvek z fondu prevence VZP. Pokud těhotná žena z nějakého důvodu neabsolvuje kombinovaný screening v prvním trimestru, je jí z veřejného zdravotního pojištění v souvislosti se screeningem vrozených vývojových vad plně hrazeno vyšetření tří biochemických látek ve druhém trimestru těhotenství, tzv. triple test.

Kromě výše uvedeného může lékař ženě nabídnout další nehrazená ultrazvuková vyšetření, zároveň s informací, kde je možno vyšetření absolvovat i o formě úhrady. Přibližně ve 20. týdnu těhotenství se jedná o podrobné hodnocení morfologie plodu ve II. trimestru těhotenství a ve třetím trimestru pak ultrazvukový screening růstové restrikce plodu ve 36.–37. týdnu. Tato dvě vyšetření také patří k těm, na něž můžete dostat příspěvek VZP.

V roce 2020 lze rámci jednoho těhotenství na kterékoli jedno z uvedených tří nehrazených screeningových vyšetření (kombinovaný screening v prvním trimestru, podrobné hodnocení morfologie plodu a ultrazvukový screening růstové restrikce plodu) čerpat příspěvek do výše 1 500 Kč. Maximální celková částka příspěvku pro těhotné ženy a maminky je stanovena na 3 000 Kč, můžete tedy požádat o příspěvek na dvě vyšetření. Žádost můžete podat v době těhotenství a následně až do 12 měsíců po porodu – seznamte se podmínkami čerpání příspěvku na screening i s podrobnými podmínkami čerpání příspěvků z fondu prevence, nebo volejte naši infolinku 952 222 222.