PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Výdaje za léčbu rakoviny v ČPZP loni klesly o pětinu na 2,6 miliardy Kč

lekar-doktor-osetreni


Náklady České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) na léčbu klientů s rakovinou loni překročily částku 2,6 miliardy Kč. To je ovšem téměř o pětinu méně proti roku 2020, kdy si léčba onkologických pacientů registrovaných u ČPZP vyžádala rekordních 3,3 miliardy Kč. Vyplývá to ze statistik, které třetí největší zdravotní pojišťovna v ČR uveřejňuje u příležitosti Světového dne boje proti rakovině.

Za nižšími výdaji na léčbu rakoviny je pandemie COVID-19, která způsobila reálně zhoršenou dostupnost zdravotních služeb pro naše pojištěnce. Na plánované vyšetření či ošetření často pojištěnec nepřišel, a to buď z důvodů onemocnění COVID, z důvodů karanténních opatření nebo kvůli obavám z nákazy ve zdravotnickém zařízení. Nemocnice byly přetížené hospitalizovanými COVID pacienty, běžná léčba včetně operativy byla odkládaná. Tím, že pojištěnec nepřišel na preventivní prohlídku nebo na některé screeningové vyšetření, klesla i míra nově objevených onemocnění. Toto vše mělo dopad na pokles nákladů. Z dlouhodobého hlediska se jedná pouze o péči odloženou a ČPZP předpokládá, že náklady na léčbu onkologických onemocnění v dalších letech opětovně porostou.

S onkologickým onemocněním se nyní léčí přes 48 tisíc pojištěnců ČPZP. U žen je nejčastější diagnózou rakovina prsu, se kterou se v roce 2021 léčilo přes 9 200 pacientek. Za jejich léčbu v uplynulém roce ČPZP uhradila více než 421 milionů Kč. Muži čelí zejména zhoubnému nádoru prostaty. V uplynulém roce jich jen u ČPZP bylo téměř 6 600 a na jejich léčbu putovalo přibližně 248 milionů Kč.

Počty onkologicky nemocných pojištěnců ČPZP a náklady na jejich léčbu

rok20172018201920202021 *
Počet pacientů44 82546 70848 97748 43948 660
Náklady v tis. Kč2 351 3782 528 8242  854 6353 302 0212 623 890

* předběžné údaje, rok 2021 dosud není účetně uzavřen

Preventivní prohlídku nevynechávat

Počínající zhoubné onemocnění mohou odhalit preventivní lékařské prohlídky nebo cílená screeningová vyšetření. Pokud se vážná nemoc zjistí čas, šance na vyléčení je daleko vyšší. Léčba pak méně zatěžuje zdraví a psychiku pacienta a náklady z prostředků veřejného zdravotního pojištění jsou mnohem nižší. Na preventivní vyšetření u praktického lékaře, které je hrazeno z prostředků zdravotního pojištění jednou za dva roky, by si měl každý dospělý pojištěnec vyšetřit čas. ČPZP za loňský rok eviduje celkem 206 565 pojištěnců s vykázanou preventivní prohlídkou z celkového počtu 970 165 registrovaných pojištěnců starších 19 let. Preventivní vyšetření loni podstoupilo 22 procent žen a 20 procent mužů, kteří jsou registrováni u České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Mobilní aplikace ČPZP připomene termín preventivní prohlídky

Klienti ČPZP si mohou nechat zasílat upozornění na blížící se termín preventivní prohlídky zcela automaticky, mobilní aplikací ČPZP „Zdraví v mobilu“. Přihlášeným pojištěncům je včas zobrazeno upozornění s blížícím se termínem, v aplikaci také uvidí, kdy byli naposledy na preventivní prohlídce. Kromě toho ČPZP nabízí pro své pojištěnce, kteří nemají chytrý mobil, možnost zasílání SMS s upozorněním na blížící se termín preventivní prohlídky u lékaře. Tato služba je pro klienty zcela zdarma a zahrnuje základní preventivní prohlídky (praktický lékař, gynekologie a stomatolog). K této službě se lze registrovat na pobočkách nebo Infocentru ČPZP. Na základě našich upozornění si pojištěnec musí prohlídku u svého lékaře sjednat individuálně.

Preventivní programy ČPZP míří i na onkologickou prevenci

Prevenci onkologických onemocnění ČPZP dlouhodobě podporuje také prostřednictvím nabídky preventivních programů. Například Program onkologické prevence s příspěvkem až 2 000 Kč je určen pojištěncům od 35 let na komplexní onkologickou preventivní prohlídku provedenou na specializovaných pracovištích, ve kterých je možné absolvovat preventivní onkologickou prohlídku. Další programy jsou zaměřeny na preventivní vyšetření rakoviny prsu, kůže, prostaty a tlustého střeva. Klienti mohou na tato vyšetření využít příspěvek pojišťovny ve výši 500 Kč.

Světový den boje proti rakovině si každoročně připomínáme 4. února

Tento den v celosvětovém měřítku upozorňuje na problematiku nádorových onemocnění a jejich prevenci, diagnostiku a léčbu a současně vyjadřuje uznání organizacím, společenstvím i jednotlivcům za jejich odhodlání zmírnit globální dopad této nemoci.