PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Vývoj pojistného trhu v 1. čtvrtletí 2022: Životní i neživotní pojištění zaznamenává růst předepsaného pojistného

office-341531_1280


Celkové předepsané smluvní pojistné upravené metodikou ČAP z předběžných výsledků získaných od členů asociace dosahuje v 1. čtvrtletí roku 2022 hodnoty 40,7 mld. Kč. Meziročně se navýšilo o výrazných 8,5 %, resp. o 3,2 mld. Kč. Ve srovnání s 2,4 % zaznamenanými ve stejném období minulého roku, resp. postupným nárůstem až na 4,4 % dosaženými na jeho konci, se jedná o značné zvýšení tempa růstu celého pojistného trhu. K tomu přispěl vývoj především v neživotním pojištění, nicméně i životní pojištění posiluje. Hlavní příčinou je výjimečný růst v podnikatelském pojištění, ale i nižší srovnávací základna roku 2021, který byl ovlivněn probíhající pandemií COVID-19.

tabulka
* jednorázové pojistné ŽP přepočteno na bázi 10 let
** od roku 2012 NŽP bez pojistného postoupeného členům ČAP
Pozn.: předběžné údaje, do 2020 nezahrnují přeshraniční služby formou pobočky či v rámci svobody poskytování služeb, od 2021 pouze formou pobočky
Zdroj: Česká asociace pojišťoven

Životní pojištění

Předepsané pojistné v životním pojištění meziročně stouplo o 4,1 % a dosahuje 12,7 mld. Kč, tedy o 493 mil. Kč více než před rokem, kdy posílilo o střízlivějších 1,8 %. V dominantní skupině běžně placených smluv, které reprezentují přibližně 95 % všech smluv životního pojištění, se dynamika růstu z loňských 1,6 % zvýšila o 3,1 p. b. na současných 4,7 %, kdy příslušné pojistné narostlo o 557 mil. Kč. Tím se i nadále potvrzuje rostoucí trend těchto produktů v delším časovém horizontu. Objem jednorázově placeného pojistného aktuálně meziročně klesá, konkrétně o 22 %, nicméně jeho vývoj značně kolísá a na celkový výsledek má jen okrajový dopad.

„Nadále se snižuje celkový počet smluv životního pojištění. Meziročně jich je o 2,2 % méně, což odpovídá poklesu o cca 109 tis. Aktivních smluv aktuálně zůstává 4 908 tis.,“ popisuje situaci Jaroslav Urban, pojistný analytik České asociace pojišťoven.

Obchodní produkce ŽP

Počet nově uzavíraných smluv životního pojištění meziročně vzrostl o 1,9 % a situace se tak začíná stabilizovat spolu s odezníváním pandemie COVID-19, během které obchodní produkce v letech 2020 i 2021 vykazovala značné oscilace. Souhrnně se tak počet nových smluv v životním pojištění meziročně mírně navýšil o 2,1 tis., v 1. čtvrtletí jich bylo uzavřelo necelých 111 tis. a z tohoto připadá téměř 108 tis. na běžně placené smlouvy. Navzdory výše popsanému vývoji klesl objem produkce životního pojištění. Tento výsledek ale dominantně ovlivňuje jednorázově placené pojistné, které se meziročně snížilo o 729 mil. Kč a dosáhlo hodnoty 1,9 mld. Kč. Běžně placené pojistné naopak posílilo o 141 mil. Kč na 1,5 mld. Kč. Obchodní produkce poté dohromady dosahuje výše téměř 3,4 mld. Kč.

Neživotní pojištění

Růst předepsaného pojistného v neživotním pojištění výrazně zrychlil. Celkem se předepsalo o 2,7 mld. Kč více než vloni, tedy téměř přesně 28 mld. Kč. To je meziročně o 10,7 % více, což výrazně překonává 2,7% růst v minulém roce. V hlavních skupinách neživotního pojištění se ale vývoj odlišuje.

graf
Zdroj: Česká asociace pojišťoven

Dominantní je i nadále pojištění vozidel, které má aktuálně na neživotním pojištění (bez zákonného pojištění odpovědnosti) přesně 50% podíl. V pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dosáhlo předepsané pojistné hodnoty 7,3 mld. Kč, tedy o 3,8 % více než ve stejném období minulého roku. Dynamika růstu se ale opět snížila, nyní z loňských 4,3 % o další půl p. b. V havarijním pojištění vozidel je trend opačný, když se navyšování postupně zrychluje, a to ve srovnání se stejným čtvrtletím minulého roku, tak i celoročními výsledky. Předepsané pojistné rostlo o 8,5 % a pokořilo částku 6,7 mld. Kč. „Zmíněný trend je částečně podpořen stále se navyšujícím portfoliem pojištěných vozidel, jejichž počet aktuálně stoupá o 2,2 % a celkově jich je pojištěno už téměř 8,8 mil. Obdobně roste i počet havarijně pojištěných vozidel, meziročně o 4 %,“ říká Jaroslav Urban.

V podnikatelském pojištění rostlo předepsané pojistné o výrazných 16,2 %, když meziročně stouplo o více než 1 mld. Kč na aktuálních 7,5 mld. Kč. Jedná se ale o výjimečnou situaci spojenou s mimořádnou akvizicí nového pojištění, která navíc ovlivňuje vývoj jak v neživotním pojištění jako celku, tak i výsledky za celý pojistný trh. To podtrhuje i ukazatel počtu uzavřených smluv, který se tak výrazně nezměnil a navýšil se jen o 2,3 %.

Retailovému majetkovému a odpovědnostnímu pojištění se podobně jako vloni dařilo a tento trend má i nadále stoupající tendenci. Předepsané pojistné se meziročně navýšilo o 341 mil. Kč na 3,8 mld. Kč. Aktuální meziroční růst dosahující 9,9 % tak překonal jak navýšení o 7,2 % v 1. čtvrtletí roku 2021, tak i celkový loňský výsledek v hodnotě 8,8 %.

V ostatních odvětvích a skupinách rizik mimo pojištění vozidel, majetku a odpovědnosti občanů i firem došlo v roce 2020 (v prvním roce pandemie) k významnému meziročnímu propadu. V tomto segmentu pokrývajícím také léčebné výlohy a další rizika cestovního pojištění, pojištění cizinců apod. významně pokleslo předepsané pojistné souhrnně o 12 %. Následně v roce 2021 došlo k částečné korekci spojené se 7,7% růstem. V 1. čtvrtletí nového roku se zlepšující trend potvrdil, a to téměř 25 % meziročním navýšením v tomto segmentu.

Optimismus vyvolaný zrychlujícím se růstem předepsaného pojistného je ale částečně zakalen nedávným vývojem na globální úrovni. Již 2 roky trvající celosvětovou krizi způsobenou pandemií COVID-19 ještě posílilo raketové navýšení cen energií a nově i válka na Ukrajině. Důsledkem je mimo jiné i prudký růst inflace, který se v 1. čtvrtletí roku 2022 vyhrotil a aktuálně dosahuje hodnoty téměř 13 %. Nominální a reálný růst předepsaného pojistného se tak výrazně rozchází, a i současný pozitivní vývoji nemusí být v dlouhodobém měřítku na pokrytí rostoucích škod dostatečný, a to jak v pojištění vozidel nebo majetku (eskalace cen náhradních dílů, stavebních materiálů atd.), tak i v rámci odškodnění zdravotních následků, které často reaguje na nominální růst mezd, kdy lze ve vysokém inflačním prostředí očekávat jeho urychlení.