PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

VZP se o zdraví svých klientů stará již 30 let

vzp-logo


Všeobecná zdravotní pojišťovna zahájila svoji činnost 1. ledna 1992 (zřízena byla zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR). Nejstarší zdravotní pojišťovna v České republice si tak v těchto dnech připomíná 30 let od svého založení. Tehdy se jejími pojištěnci stali všichni občané České a Slovenské federativní republiky. Dnes VZP ČR se svými 5,9 miliony klientů zůstává jednoznačně největší zdravotní pojišťovnou v zemi. Během tří dekád fungování se v jejím čele vystřídali čtyři ředitelé, nejdéle sloužícím je ten současný. Zdeněk Kabátek vede VZP od roku 2012, tedy již třetí volební období. Prvním ředitelem zvoleným v roce 1992 byl Jiří Němec.

„V roce 2022 plánujeme vynaložit na zdravotní péči 251,5 miliard korun, to je průměrně cca 42 tisíc Kč na léčbu jednoho každého klienta VZP. Před třiceti lety, v době vzniku pojišťovny, činila tato částka zhruba tři tisíce. O zdraví našich klientů se dnes staráme pomocí té nejmodernější léčby, daří se nám zajišťovat inovativní léčiva, která patří k těm nejdražším na světě. Česko i díky tomu ve srovnání s dalšími zeměmi Evropy zaujímá přední příčky, co se týče dostupnosti inovativní péče,“ říká ředitel VZP ČR Zdeněk Kabátek.

Ze všech zdravotních pojišťoven má VZP nejširší síť poskytovatelů zdravotních služeb (smlouvu má uzavřenou s 96 % praktických lékařů a více než 41 tisíci zdravotnickými zařízeními) a nejširší síť poskytovatelů lázeňských léčebně rehabilitačních služeb (45 lázeňských zařízení). Svým klientům je VZP nablízku – její služby mohou využívat na více než 190 pobočkách po celém území České republiky. Pojištěnci VZP také mohou vyřídit celou řadu záležitostí elektronicky, tuto formu komunikace hodlá pojišťovna rozvíjet i nadále a zvýšit tak komfort poskytovaných služeb pro své klienty.

VZP v řadě případů hradí velmi nákladnou péči klientům, kteří ji potřebují. Za nejdražšího pacienta (onemocnění infantilní spinální svalová atrofie) v roce 2020 např. zaplatila 57,3 milionu korun. Pojišťovna také svým klientům nabízí řadu příspěvků z Fondu prevence, jeho rozpočet pro letošní rok VZP navyšuje o téměř 200 mil. Kč, a to na 868 500 000 Kč.

Všeobecná zdravotní pojišťovna se hodlá v dalším období zaměřit především na oblast primární prevence a včasný záchyt závažných onemocnění, a tím snižovat náklady na zdravotní péči v budoucnu. Důležitá je i oblast veřejného zdraví, tedy aktivity vedoucí k předcházení nemocem prostřednictvím zdravého životního stylu. Cílem VZP je i pro další roky zajišťovat bezpečnou a dostupnou zdravotní péči pro své klienty při trvalém zvyšování její kvality, a to ve spolupráci s odbornou veřejností.