PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

VZP vrací klientům 202 milionů za doplatky na léky

tablety-leky-prasky

Foto: pixabay.comZa první pololetí roku 2021 vrací VZP 296 tisícům klientů více než 202 milionů korun za doplatky, které vydali za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Průměrná výše přeplatku za první pololetí roku 2021 je 683 Kč.

Devět z deseti klientů, kteří v 1. pololetí 2021 překročili ochranný limit, tvoří senioři nad 70 let. Oproti roku 2019 jejich počet stoupl o 17 %. Za první půlrok letošního roku jim bude celkem vráceno 85 % z celkově vyplácené částky, tzn. téměř 172 mil. Kč (tj. o čtvrtinu více než za stejné období v roce 2019). Dalších 28 000 klientů spadá do kategorie důchodců ve věku 65 až 69 let, jim VZP vyplatí 21 mil. Kč. Již tradičně nejmenší skupiny, jichž se vratky týkají, tvoří kategorie dětí do 18 let (929 pojištěnců) a lidé v produktivním věku mezi 19 a 64 lety (2 244 klientů).

Do ochranného limitu se započítávají pouze částky doplatků za předepsané částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Tzn., že do limitu se nezahrnují veškeré pojištěncem uhrazené doplatky. Částky za zdravotnické prostředky taktéž nejsou uznávány. Vše, co pojištěnci zaplatí za doplatky na léky navíc, jim VZP vrací.

Roční limit na započitatelné doplatky je od 1. 1. 2020 stanoven zákonem o veřejném zdravotním pojištění následovně:

  • u dětí mladších 18 let a u pojištěnců starších 65 let je tato hranice 1 000 Kč,
  • pro seniory nad 70 let je limit nastaven na 500 Kč,
  • u poživatelů invalidního důchodu, kterým byla uznána invalidita ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění, byl limit snížen na 500 Kč,
  • u ostatních pojištěnců je 5 000 Kč.

Pojištěnci zařazení do II. nebo III. stupně invalidity musí své zdravotní pojišťovně sami nahlásit a doložit kopií rozhodnutí o invalidním důchodu, případně kopií posudku o posouzení zdravotního stavu. V opačném případě pojišťovna nemůže ochranný limit snížit a na pojištěnce se stále vztahuje jen zákonný limit podle věku. Informace ke sníženému ochrannému limitu za léky u invalidních pojištěnců jsou zveřejněné na samostatné webové stránce VZP, která je této problematice věnována.

Rozdělení klientů VZP, kteří překročili ochranný limit dle věkových kategorií

Věková skupina Pojištěnci s přeplatkem Vrácená částka v Kč
1. pololetí 1. pololetí
2019 2020 2021 2019 2020 2021
0–18 let 682 686 929 361 627 435 651 632 078
19–64 let 1 698 2 033 2 244 6 942 274 8 040 542 8 479 896
65–69 let 24 979 25 816 28 099 17 529 821 19 194 571 21 057 301
nad 70 let 225 751 237 712 264 841 137 483 200 152 482 451 171 994 247
CELKEM 253 110 266 247 296 113 162 316 922 180 153 215 202 163 522

Srovnání vrácených přeplatků klientům VZP ČR podle krajů

Kraj Pojištěnci s přeplatkem Vrácená částka v Kč
1. pololetí 1. pololetí
2019 2020 2021 2019 2020 2021
Praha 33 550 35 276 39 316 23 510 727 25 662 756 28 541 800
Jihočeský 15 088 15 880 17 436 10 137 388 11 174 660 12 213 414
Jihomoravský 28 820 30 448 33 916 17 196 726 19 612 422 22 285 758
Karlovarský 7 028 7 381 8 536 4 221 104 4 836 420 5 526 166
Vysočina 15 330 15 995 17 604 11 017 467 12 346 434 13 680 874
Královéhradecký 12 884 13 248 14 930 7 578 526 8 176 639 9 517 069
Liberecký 12 116 12 842 14 058 7 528 045 8 439 992 9 284 994
Moravskoslezský 19 714 20 389 22 239 12 209 731 13 043 590 14 604 346
Olomoucký 13 961 14 479 15 730 8 865 721 9 668 326 10 587 307
Pardubický 14 846 15 284 16 974 8 972 602 9 798 975 10 707 608
Plzeňský 14 647 15 755 17 515 9 756 829 11 405 175 12 932 239
Středočeský 30 149 31 608 35 235 19 912 703 22 088 578 24 708 923
Ústecký 19 215 20 856 23 300 11 827 451 13 455 314 15 209 662
Zlínský 15 762 16 806 19 324 9 581 902 10 443 934 12 363 363
CELKEM 253 110 266 247 296 113 162 316 922 180 153 215 202 163 522

Překročení ochranného limitu VZP sleduje, tzn. klienti si o vrácení peněz žádat nemusí. Přeplatky se vrací poštovní poukázkou nebo na bankovní účet. Číslo bankovního účtu mohou klienti nahlásit prostřednictvím webového formuláře.

Částka překračující ochranný limit je vyplácena vždy do 60 kalendářních dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl ochranný limit překročen. V případě, že částka nepřesáhla 50 Kč, uhradí ji zdravotní pojišťovna do 60 kalendářních dnů po uplynutí posledního čtvrtletí v kalendářním roce.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku