PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Za jakých podmínek můžeme získat pro naše dítě tzv. helmičku, která by pomohla upravit tvar jeho hlavy?

kranialni-remodelacni-orteza

Foto: Invent Medical Tyto kraniální remodelační ortézy pojišťovna hradí dětem do 1 roku věku a za splnění legislativně daných podmínek, včetně nezbytného souhlasu revizního lékaře pojišťovny. Jedná se o pomůcku ze skupiny individuálně zhotovovaných ortopedickoprotetických pomůcek. Dělá se dítěti přesně na míru a podle jeho postižení; navržená a vyrobená je na základě měření, anatomického otisku, 3D skenu nebo dalších metod.

Každé novorozené dítě je pravidelně sledované praktickým lékařem pro děti a dorost, přičemž důležitou součástí pravidelných preventivních prohlídek až do 18 měsíců věku je měření obvodu hlavy dítěte, posouzení jejího tvaru a vyšetření velikosti fontanel – měkkých míst na hlavě, kde se lebeční kosti spojují, ale ještě nedošlo k úplnému srůstu. Pokud lékař při prohlídkách zjistí problém, doporučí vhodný léčebný postup.

Prvním krokem při léčbě deformit hlavičky je polohování a případně i fyzioterapie dítěte, cílená na odstranění možného jednostranného napětí určitých svalových skupin. O těchto postupech je potřeba rozhodnout co nejdříve. Vzhledem k rychlosti růstu hlavičky dítěte je vhodné zahájit léčbu ortézou do 6. měsíce, nejpozději však do 1 roku věku dítěte (včetně polohování a současné rehabilitační léčby, která aplikaci ortézy předchází).

Rozhodnutí o léčbě pomocí kraniálních remodelačních ortéz v případě deformit hlavičky dítěte není v rukou praktického lékaře pro děti a dorost, ale lékaře některé ze stanovených odborností – může to být neurolog, chirurg, ortoped, specialista v ortopedické protetice či lékař odbornosti rehabilitační a fyzikální medicína. Od praktického lékaře má dítě v případě potřeby dostat doporučení na příslušné odborné vyšetření.

Předepsat kraniální remodelační ortézu je možno jen na základě stanovení přesné diagnózy, etiopatogeneze, typu a závažnosti polohové deformity lebky, a to na základě vstupního kraniometrického vyšetření a s ověřením růstového potenciálu pro predikci korekce deformity. Před indikací ortézy je nutné provést neurologické vyšetření s posouzením neurofyziologického vývoje dítěte a také pomocí klinického nebo RTG vyšetření zjistit, zda nedošlo k předčasnému srůstu lebečních švů (kraniosynostóze), což je vzácně se vyskytující závažný stav, který je nezbytné řešit chirurgicky.

Kraniální remodelační ortézy jsou indikované pouze v případech těžkých jednoduchých i kombinovaných deformit hlavičky a tehdy, když předchozí cca dvouměsíční léčba polohováním a cílená fyzioterapie nevedly ke zlepšení. K úhradě z veřejného zdravotního pojištění je nutný souhlas revizního lékaře. Pojišťovna pak hradí 95 % z ceny této individuálně vyrobené pomůcky, která činí cca 15 tisíc korun; rozdílovou částku budete muset výrobci kraniální remodelační ortézy doplatit.