PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Coface za první tři měsíce s čistým příjmem ve výši 56,4 mil. eur

coface-logo


Společnost Coface, globální lídr v pojištění pohledávek firem a obchodních rizik, potvrdila i v prvním čtvrtletí roku 2021, že je stabilním partnerem pro firmy při řízení jejich kreditního rizika v obchodních vztazích a podnikání. V době ekonomické krize, která je důsledkem pandemie, je ochrana rizik pro firmy klíčová a poptávka po službách Coface roste. Společnost vykázala za první čtvrtletí 2021 obrat 378 mil. eur, což je meziroční růst o 4,2 %. Čistý příjem Coface byl za toto období. 56,4 mil. EUR. Potvrzením silné pozice je i únorové zvýšení ratingu Coface, který uděluje agentura Moody’s, na ratingovou kategorii „Stabilní“.

„Naše globální výsledky za první čtvrtletí odráží jak náš kontinuální růst, tak i mimořádnou situaci, kdy díky státním podporám firem v řadě zemí počet bankrotů klesl – nebo lépe řečeno byl odložen,“ řekl Ján Čarný, generální ředitel pojišťovny COFACE pro Českou republiku a Slovensko. „Podle naší analýzy totiž existuje v celé Evropě vysoký počet tzv. skrytých insolvencí. Ty byly spíše odloženy, než aby se jim skutečně zabránilo. V Evropě je tak velký počet neživotaschopných společností, jejichž bankrot je jen otázkou času. Bez státního zásahu by insolvence byly řádově vyšší. V tomto smyslu je úspěch vlád při záchraně firem malým zázrakem hospodářské politiky. Údaje o nízké platební neschopnosti evropských – a také českých firem – z roku 2020 jsou však do značné míry fikcí,“ řekl Ján Čarný.

V kontextu ekonomického oživení, které se však velmi liší podle odvětví a regionu, společnost Coface pomáhá klientům v restartu jejich podnikání. To se odrazilo i v nárůstu našich expozic Coface o 2,7 % během prvního čtvrtletí.

„Česká ekonomika se začíná postupně oživovat, ale ne v každém odvětví stejnou intenzitou. Nastartování mnohých sektorů přitom závisí nejen na síle domácí spotřeby, ale i globální poptávky a zejména pak na kondici firem. Vládní opatření pomohla českým firmám v loňském roce zbrzdit nárůst insolvencí. Jakmile však pominou, řada firem se problémům nevyhne a některé i zkrachují,“ řekl Ján Čarný, generální ředitel pojišťovny COFACE pro Českou republiku a Slovensko. A dodává: „Ukončení vládní podpory může být pro mnohé firmy rizikové. Zejména pro ty, které ani před koronakrizí neměly dostatek cash flow, případně smysluplný výrobní program, nebo byly například orientovány jen na jednoho partnera, případně rizikové obchodní partnery, kteří koronavirovou krizi neustáli. Očekáváme proto, že platební neschopnost v roce 2021 v České republice poroste.“

Čistý příjem skupiny Coface vrostl v prvním čtvrtletí 2021 na 56,4 mil. eur. To znamená během jednoho roku nárůst o více než čtyřnásobek respektive o 55 % oproti 1. čtvrtletí 2019. Pojištění obchodních úvěrů vzrostlo o 6,1% při konstantních směnných kurzech.

Poměr čistých ztrát klesl o 32,6 procentního bodu na 24,5 %, poměr kombinované ztráty byl v prvním čtvrtletí 52,8 % (resp. 61,1% bez vlivu vládních programů). Poměr hrubých ztrát dosáhl v prvním čtvrtletí 29,5 %, což je zlepšení o 25,7 procentního bodu i díky nízké úrovni pohledávek ve světové ekonomice. Poměr čistých nákladů se snížil o 1,5 procentního bodu na 28,3 % díky přísné nákladové disciplíně a růstu tržeb. Vládní opatření snížila zisk před zdaněním o 15 milionů eur.

„I v letošním roce pokračujeme v prosazování naší růstové strategie a v posilování provozní efektivnosti a kvality služeb, které poskytujeme zákazníkům,“ uzavírá Ján Čarný, generální ředitel pojišťovny COFACE pro Českou republiku a Slovensko.