PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Jak mohu zjistit, kolik stála má návštěva u lékaře?

lekar-doktor-osetreni


Na vyžádání pojištěnce je zdravotní pojišťovna povinna mu písemně a zdarma poskytnout jedenkrát ročně formou výpisu z osobního účtu údaje o hrazených službách uhrazených za něj v období posledních 12 měsíců, včetně zaplacených regulačních poplatků a doplatků za částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely za toto období. Je vhodné žádat o přehled vždy za celý kalendářní rok, a to s odstupem alespoň 2 měsíců (nejlépe cca počínaje polovinou března), neboť začátkem roku ještě mohou pojišťovně přicházet údaje ze zdravotnických zařízení, které je třeba zapracovat.

K údajům o vykázané a pojišťovnou uhrazené zdravotní péči však můžete mít snadno přístup kdykoli prostřednictvím aplikace Moje VZP. Stačí jen zaregistrovat se do této aplikace. Pak si budete moci on-line průběžně kontrolovat nejen svůj přehled vykázané péče, ale i přehled plateb pojistného. Navíc mnohé případné nesrovnalosti je možné řešit formou námitek přímo v rámci prostředí Moje VZP, tedy bez nutnosti kontaktovat infolinku VZP nebo klientské pracoviště.

V aplikaci Moje VZP si také můžete zřídit tzv. zástupnictví, díky kterému pak budete mít zpřístupněné údaje i o svých nezletilých dětech (případně i dalších blízkých osobách, které k tomu dají plnou moc). Zástupnictví je dokonce možno zřídit i v případě, že pojištěncem VZP je jen nezletilé dítě (či jiná zastupovaná osoba) a nikoli žadatel.

Osobně můžete o vystavení přehledu požádat na kterémkoli klientském pracovišti VZP a dostanete ho na počkání. Vytisknout si a vyplnit jednoduchý formulář žádosti můžete i předem. Můžete také podat žádost o vystavení přehledu za své nezletilé dítě. Žádost o přehled vykázané zdravotní péče je možno odeslat i poštou (adresy jednotlivých pracovišť jsou na www.vzp.cz/pobocky) nebo mailem na info@vzp.cz. Přehled vykázané zdravotní péče bude následně (podle varianty zvolené v žádosti) zaslán do vlastních rukou na adresu trvalého bydliště, nebo bude připraven k vyzvednutí na přepážce.

Na klientském pracovišti může každý pojištěnec dostat jen svůj vlastní přehled (a pro své dítě), jinak musí k jeho převzetí mít ověřenou plnou moc. Vystavení přehledu úhrad zdravotní péče a zaplacených regulačních poplatků a doplatků za osobu zemřelou není možné.