PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Jaké příspěvky má VZP pro seniory?

stary-muz-duchodce

Foto: pxfuel.comSpeciálně pro seniory nad 65 let je určen příspěvek cílený na prevenci nebo včasné odhalení poruch duševního zdraví. Vyčleněnou částku až 500 Kč je možno využít na nákup kognitivních pomůcek doporučených Českou alzheimerovskou společností pro trénink paměti, nebo na testování paměti ve vybrané síti lékáren.

Senioři ale samozřejmě mohou čerpat většinu příspěvků VZP pro klienty ve skupině „dospělí“.

Za zvýhodněných podmínek mohou získat až 500 Kč na pravidelné pohybové aktivity – od věku 65 let totiž neplatí podmínka, že minimální hodnota předkládaných platebních dokladů (permanentek) musí být 1 500 Kč. Příspěvek je poskytován na rekondiční pohybové a zároveň sportovní aktivity rozvíjející koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a posílení středu těla (např. Sokol, turistické kroužky), mj. i na všechny typy jógy. V kalendářním roce, kdy klient dovrší 65 let, může při splnění stanovených podmínek dokonce požádat 2x o 500 Kč na pohybovou aktivitu – před 65. narozeninami předloží doklady o úhradě permanentek ve výši alespoň 1 500 Kč a po 65. narozeninách pak k druhé žádosti doklad o zaplacení dalších alespoň 500 Kč.

Mnoho seniorů mezi našimi klienty trpí diabetem, proto je pro ně zajímavý i příspěvek na prevenci zhoršení projevů onemocnění diabetes mellitus. VZP ho poskytuje po předložení průkazu diabetika nebo potvrzení o diagnóze diabetu dětem i dospělým. Je možné čerpat až 500 Kč na nákup vybraných zdravotních pomůcek (mj. jehly k inzulinovým perům, testovací a diagnostické proužky, gely a krémy zlepšující hojení ran) nebo na přístrojovou pedikúru, kde je ale podmínkou pravidelná péče, tj. absolvování alespoň čtyř odborných pedikérských ošetření.

Bez věkového omezení je poskytován rovněž příspěvek až 500 Kč na vyšetření kožních znamének, protože melanomy jsou jedním z nejčastějších onkologických onemocnění ve všech věkových skupinách. Vyšetření dermatoskopem v ordinaci lékaře je vhodné právě i pro seniory, u nichž se s postupujícím věkem často objevují různé změny na kůži. Stejně tak mohou senioři získat příspěvek na další aktivity v rámci programu prevence onkologických onemocnění (až 3 000 Kč na preventivní onkologickou prohlídku, až 2 000 Kč na paruku v případě onkologického onemocnění nebo až 2 000 Kč na zdravotnické prostředky při léčbě radiační terapií). Čerpat mohou také až 1 000 Kč na nikotinovou substituci a nákup léčivých přípravků v lékárně při odvykání kouření v rámci odborně vedené léčby.

Z příspěvků na očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění připadá pro seniory v úvahu až 500 Kč na očkování proti klíšťové encefalitidě a až 500 Kč na očkování proti virové hepatitidě A, B (včetně kombinované A/B). Ve věku nad 65 let už naopak nelze žádat o příspěvek na očkování proti chřipce nebo proti pneumokokovým infekcím, protože tato dvě očkování mají všichni pojištěnci nad 65 let hrazená z veřejného zdravotního pojištění.

U všech výše zmíněných benefitů platí, že žádost musíte podat do 30. 11. 2021, a to s platebním dokladem, který nebude starší než 3 měsíce.