PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Již rok mohou ženy ve věku 35 a 45 let podstoupit zdarma HPV DNA test

lekar-doktor-osetreni


HPV DNA test, který dokáže v těle detekovat přítomnost lidských papilomavirů, se stal od 1. ledna 2021 součástí screeningu rakoviny děložního čípku a ženy ve věku 35 a 45 let jej mohou zdarma absolvovat u svého gynekologa jako výkon hrazený zdravotní pojišťovnou. Výsledky poukázaly na rizikové skupiny, kterým může karcinom čípku hrozit. Díky včasnému odhalení tak bylo možné zabránit vážným následkům onemocnění.

Zavedení HPV DNA testace v rámci celonárodního Programu pro screening karcinomu děložního hrdla při preventivní gynekologické prohlídce se stalo dalším z pilířů, které mají podle Světové zdravotnické organizace WHO vést k eliminaci závažných následků této nemoci a do budoucna i k její eradikaci. Přínos doplnění klasické cytologie o HPV DNA test podpořily i výsledky české studie LIBUŠE, která probíhala od roku 2018 a byla uzavřena na sklonku roku 2021. Zúčastnilo se jí více než 2400 žen ve věku od 30 do 60 let z 12 gynekologických center ze všech regionů ČR. Studie poukázala na o čtvrtinu vyšší schopnost kombinace HPV DNA testu a cytologického stěru detekovat závažné přednádorové změny děložního čípku ve srovnání s tradičním postupem, založeném pouze na samostatném cytologickém stěru.

„Výsledky testů po třech letech doložily výrazné snížení frekvence abnormálních cytologických nálezů, snížení frekvence pozitivity HPV testu, snížení potřeby odeslat pacientky na specializované kolposkopické vyšetření děložního čípku, a především významný pokles výskytu závažných předrakovinových změn,“ přibližuje výsledky studie LIBUŠE prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D. z Onkogynekologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty v Praze. Podle něj data jednoznačně potvrdila, že kombinace obou vyšetření podstatně zvyšuje bezpečnost a citlivost gynekologického preventivního vyšetření pro všechny pacientky, které ke gynekologovi pravidelně docházejí.

Desetina žen testovaných při screeningu je pozitivní na rizikové typy HPV virů

Dříve byl HPV DNA test prováděn pouze v indikovaných případech, například pokud u nich byly zjištěny nejasné změny na děložním čípku v cytologickém stěru nebo jako kontrola po provedené konizaci. Od roku 2021, kdy byl test zaveden také jako součást screeningu, došlo k navýšení celkového objemu HPV DNA testů provedených v laboratořích. Podle výsledků laboratoří AeskuLab tvořily ženy ve věku 35 a 45 let v uplynulém roce 65 % celkového počtu HPV testů. „Ve věkových skupinách 35 a 45letých žen bylo 10 % žen pozitivních na high risk (rizikové) HPV typy, a z toho necelá 3 % na nejrizikovější typy HPV 16 a 18. Tato čísla jsou srovnatelná s údaji z ostatních evropských zemí a USA. Mírně vyšší počet pozitivity vykazuje skupina 35letých žen, rozdíl se však nezdá významný,“ uvádí MUDr. Markéta Trnková, ředitelka laboratoří AeskuLab pro oblast patologie, a dodává, že testování HPV v rámci screeningu je zaměřené na skupinu vysoce rizikových genotypů. Testují se nejrizikovější typy 16 a 18, a dále skupina 12 dalších typů, které spadají do vysokého rizika, ale jejich četnost v populaci není tak vysoká.

Podobné výsledky podílu pozitivních žen z celkového počtu provedených HPV DNA testů v rámci screeningu potvrzují i data České průmyslové zdravotní pojišťovny. „V souvislosti s HPV screeningovou testací u žen 35 a 45 let za rok 2021 eviduje Česká průmyslová zdravotní pojišťovna tato data: Ve věkové kategorii 35 let bylo provedeno 6111 preventivních vyšetření, ale jen u 69,4 % z nich byl proveden screeningový HPV test, z čehož bylo pozitivních 439 vzorků (10,4 %). Ve věkové kategorii 45 let bylo provedeno 8726 preventivních vyšetření, ale jen u 70,9 % z nich byl proveden screeningový HPV test, z čehož bylo pozitivních 431 vzorků (7,0 %). Na hodnocení efektivity je ještě krátká doba. Pozitivní výsledek neznamená rakovinu, ale zvýšené riziko jejího vzniku,“ uvádí Ing. Elenka Mazurová, tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Výsledek HPV DNA testu dává ženě důležitou informaci. V případě, že jsou u ní detekovány vysoce rizikové viry 16 a 18, bývá obvyklým postupem, že ji ošetřující gynekolog referuje do centra onkologické prevence a podstoupí expertní kolposkopické vyšetření, tj. prohlédnutí děložního čípku specialistou pomocí zvětšovacího přístroje. Pokud není nalezena žádná abnormalita, může být pacientka nadále podrobněji sledována svým gynekologem. Při prokázání nálezu předrakovinových změn je podle jejich závažnosti buď dále sledována, nebo je doporučeno jejich ošetření, obvykle za pomoci konizace, při níž je odstraněna postižená část děložního čípku. V případě negativního výsledku HPV DNA testu i cytologického stěru se pro ženu jedná naopak o velmi uklidňující informaci. „Negativní výsledek obou testů přinesl excelentní tříletý negativní předpoklad rozvoje závažných změn ve výši 99,7 %,“ doplňuje profesor Sláma.

Prohlídka gynekologa zabere jen pár minut, přitom může zachránit život

I přes možnosti, které současná medicína nabízí, ne všechny ženy využívají příležitost podstoupit preventivní vyšetření. Screeningový program karcinomu děložního čípku v ČR dlouhodobě dosahuje jednoletého pokrytí populace žen ve věku 25–59 let přibližně 56 %, ve dvouletém intervalu je to pak 74 %, nicméně u starších žen klesá. „Bohužel značná část ženské populace gynekologické preventivní prohlídky nenavštěvuje, zejména se to potom týká populace žen starších 50 let, kde frekvence návštěvnosti klesá až na 30 %,“ potvrzuje onkogynekolog Jiří Sláma. Lékaři proto apelují na ženy, aby nezanedbávaly své zdraví a každý rok navštěvovaly svého gynekologa i v případě, že nepociťují žádné potíže, neboť onemocnění v prvotní fázi probíhá zcela bezpříznakově. Také zdravotní pojišťovny podporují pojištěnce, aby podstupovali screeningová vyšetření. „Obecně lze říci, že VZP ČR účast svých pojištěnců na screeningových programech onkologických onemocnění podporuje – zmíněný program screeningu karcinomu děložního hrdla zohledňuje VZP ČR například v rámci bonifikačního programu VZP PLUS – GYNEKOLOGIE, kdy poskytovatelé s vysokou účastí svých registrovaných pojištěnců obdrží bonifikace,“ informuje Mgr. Viktorie Plívová, tisková mluvčí VZP ČR.

Dočkají se hrazeného HPV DNA testu i starší ženy?

„Testování HPV považujeme za perspektivní možnost, která může přispět k dalšímu zlepšování programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR. V současnosti vyhodnocujeme první dostupná data ze zavedení HPV testu ve věku 35 a 45 let, které bylo zavedeno jako doplnění screeningové cytologie v minulém roce. V návaznosti na dostupná data a vědecké poznatky bude diskutováno možné rozšíření tohoto vyšetřování v budoucnosti na skupinu starších žen,“ uvádí Mgr. Ondřej Jakob, tiskový mluvčí Ministerstva zdravotnictví ČR. V odborných kruzích proto nyní probíhají diskuze týkající se rozšíření HPV DNA testu hrazeného z veřejného pojištění i pro vyšší věkovou kategorii. „Současná strategie vyšetření, která doporučuje provedení stěru na HPV DNA ve 35 a ve 45 letech, může část pacientek s opakovanou HPV infekcí získanou v pozdějším věku minout. Data vzešlá ze studie LIBUŠE proto silně podporují rozšíření vyšetření HPV DNA i na skupinu žen po 50. roce života,“ upozorňuje Jiří Sláma a poukazuje na fakt, že podle uvedené studie jsou ve věku nad 45 let asi 4 % HPV DNA pozitivních žen.

Test mohou absolvovat i ženy mimo kategorie 35 a 45 let, úhrada se pohybuje okolo 1000 korun

Navíc se i ženy ve vyšším věku mohou nakazit novou HPV infekcí. Průměrný věk žen s novou infekcí byl ve studii LIBUŠE zaznamenán v rozmezí mezi 41. a 47. rokem života. „Skupina žen nad 50 let je specifická svojí snižující se účastí ve screeningu. Vložení tohoto testu má velký význam právě proto, že ukáže na ženy, které jsou v riziku a tím zabrání vzniku přednádorových změn až karcinomu v pozdějším věku. Dá se také předpokládat větší uvědomění rizika u těchto žen a jejich setrvání v systému pravidelných kontrol,“ dodává Markéta Trnková. V současné době mohou i ženy mimo věkové skupiny 35 a 45 let podstoupit HPV DNA test, musejí si jej však uhradit jako samoplátkyně. „Fakt, že v současné době provádíme HPV DNA test v populaci u žen 35letých a 45letých, je určitým kompromisem, který má nabídnout maximu populace co největší benefit, ne však absolutní. A tak je velmi vhodné, aby všechny ženy nad 30 let absolvovaly HPV DNA test jako samostatně hrazenou službu a aby tímto testem doplnily standardní gynekologické vyšetření ideálně jednou za 3 až 5 let. Navíc se nejedná o příliš vysokou investici. Úhrada tohoto testu se pohybuje okolo 1000 korun,“ doporučuje MUDr. Sláma.