PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Léčba alkoholiků a narkomanů stála vloni VZP přes miliardu

vzp-logo


Všeobecná zdravotní pojišťovna zaplatila v loňském roce za léčbu svých klientů závislých na návykových látkách celkem 1 055 939 797 Kč, nejvíc za posledních 5 let. Alarmující je postupný nárůst dětských uživatelů alkoholu a drog. Tato čísla vydává pojišťovna v souvislosti s připomenutím Dne proti drogám, který připadá na středu 11. 11.

Počet dospělých, kteří se dostali do péče lékařů kvůli zneužívání návykových látek, se za poslední roky nijak příliš neměnil, drží se stabilně kolem 40 tisíc. Nicméně náklady na jejich léčbu rostou, za uplynulých 5 let téměř o čtvrtinu.

V posledních letech stoupá počet dětí a mládeže s problémy s drogami. Od roku 2015 je to přírůstek více než 200 závislých mladších 18 let.

Klienti VZP, kteří byli vloni léčeni ze závislosti na návykových látkách, a náklady na jejich léčbu

Počet pacientů do 18 let

Náklady na léčbu v Kč

Počet dospělých pacientů

Náklady na léčbu v Kč

Rok 2015

1 267

15 231 536

40 475

830 970 843

Rok 2016

1 194

14 153 517

40 302

857 958 871

Rok 2017

1 272

14 509 611

40 126

874 579 370

Rok 2018

1 371

19 153 615

43 134

952 459 573

Rok 2019

1 491

19 818 318

40 255

1 036 121 479

Více než polovina léčených pacientů závislých na návykových látkách měla problémy s alkoholem, a to jak děti do 18 let, tak dospělí. Alkohol je totiž nejdostupnější droga. U dětí to dále byla marihuana a pervitin. U dospělých je situace odlišná. Ti dále nadužívají hlavně tabák a opioidy (např. léky proti bolesti). Pořadí těchto drog se v posledních letech podstatně nemění.

Alkohol, tabák a marihuana patří mezi tzv. průchozí drogy, což znamená, že mohou vést k užívání daleko nebezpečnějších návykových látek. Pozor by si tedy měli dávat hlavně lidé, kteří si myslí, že „to mají pod kontrolou“. U dětí a dospívajících má závislost na drogách rychlejší vývoj a závažnější zdravotní rizika z důvodu jejich nevyspělosti jak mentální, tak tělesné.

Nejčastější návykové látky, z jejichž závislosti se vloni léčili klienti VZP

Počet pacientů do 18 let

Náklady na léčbu v Kč

Počet dospělých pacientů

Náklady na léčbu v Kč

Alkohol

837

6 709 026

26 965

692 514 840

Opioidy

40

140 244

2 634

29 230 287

Kanabinoidy

224

3 097 243

918

9 709 720

Sedativa nebo hypnotika

106

710 734

2 265

32 878 459

Kokain

3

3 175

133

494 683

Jiná stimulancia (pervitin)

198

4 860 764

2 401

56 896 965

Halucinogen

23

74 850

225

1 105 138

Tabák

23

42 641

3 114

3 945 511

Prchavé látky

25

63 785

158

3 625 914

Kombinace drog

303

4 115 857

5 564

205 719 962

Celkem

1 491

19 818 318

40 255

1 036 121 479

Strach a úzkost jsou během pandemie koronaviru běžnými reakcemi, a hodně lidí tak může sáhnout právě po sklence alkoholu na uvolnění. Neúměrné pití alkoholu poškozuje tělo, oslabuje imunitní systém a zvyšuje riziko infekčních onemocnění, včetně nákazy koronavirem. Návykové látky mění úsudek, myšlení a chování a zhoršují koordinaci pohybu, takže si můžete přivodit i nějaké zranění.

Když už si skleničku alkoholu dáte, rozhodně nepijte před dětmi. Vysvětlete jim, co všechno může člověku nadměrná konzumace alkoholu a jiných návykových látek způsobit. Snažte se být v této nepříjemné době střízliví a bdělí, abyste mohli kdykoliv pomoct svým blízkým.