PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Léčba závislostí stojí VZP ročně víc než miliardu

tablety-leky-prasky

Foto: pixabay.comMezi 40 tisíci pacienty je i více než tisícovka dětí, které se, stejně jako dospělí, nejčastěji potýkají se závislostí na alkoholu. Jen vloni bylo s akutní intoxikací alkoholu, ale například i se závažnou duševní poruchou související právě s dlouhodobým užíváním alkoholu, poskytnuta péče víc než sedmi stovkám (728) dětí a mladistvých do 18 let. Podle Jindřicha Vobořila, Národního protidrogového koordinátora, se přitom za důležitý mezník z hlediska vzniku budoucí závislosti považuje už 16. rok věku dítěte. Statistiku VZP vydává k Mezinárodnímu dni boje proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi, který připadá na 26. června.

Na léčbu závislostí svých klientů vloni VZP vynaložila 1,133 miliardy korun. Za posledních pět let se jedná o nárůst téměř o 17 %. Počet pacientů přitom příliš neroste. Každoročně pomoc odborníka vyhledá 40 tisíc lidí. Nejvíc, tj. 65 % z nich, bojuje se závislostí na alkoholu, dvakrát více mužů než žen. Jedná se přitom jen o špičku ledovce, statistika zohledňuje případy, které se u toxikomanů a alkoholiků projevily duševní poruchou, s níž vyhledali odbornou pomoc hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Patří sem celá škála diagnóz, od samotné závislosti, přes akutní intoxikaci, až po různé formy psychotických poruch způsobených právě konzumací jedné či (velmi často) kombinací více drog. „Významná část lidí se k pomoci nedostává. Vládní zpráva zpracovaná Národním monitorovacím střediskem, uvádí, že je v Česku závislých až 150 tis. lidí, dalších přibližně 500 tis. lidí pak užívá alkohol nadměrně a v riziku závislosti se pohybuje,“ říká Jindřich Vobořil, Národní protidrogový koordinátor.

Vedle závislosti na alkoholu, i dalších návykových látkách (jako je pervitin, opioidy, nebo užívání kombinace více drog) VZP v roce 2021 hradila léčbu například také 2 500 pacientů, kteří vyhledali lékařskou pomoc v souvislosti s nadužíváním sedativ či hypnotik.

Klienti VZP, kteří vyhledali lékařskou pomoc v souvislosti s návykovými látkami v roce 2021 (náklady v tis. Kč)

Alkohol Opioidy Kanabinoidy Sedativa nebo hypnotika Kokain Jiná stimulancia (pervitin) Halucinogeny Tabák Prchavé látky Kombinbace drog Celkem
Ženy 8 129 884 255 1 554 88 954 70 908 62 1 784 14 688
Muži 17 515 1 704 822 956 134 1 894 173 1 484 111 4 409 29 202
Celkem 25 644 2 588 1 077 2 510 222 2 848 243 2 392 173 6 193 43 890
Náklady 735 429 29 819 14 287 32 175 968 70 258 1 099 3 067 3 693 243 021 1 133 818

Problém s alkoholem řeší ročně s lékařem i stovky mladistvých

Počet dětí a mladistvých do 18 let, kteří skončili v péči lékařů v důsledku užívání návykových látek, se každoročně pohybuje kolem 1 300, loňský rok nebyl výjimkou (1 312). Stejně jako u dospělých, i zde platí, že nadpoloviční většina případů je důsledek nadměrného užívání alkoholu. Další závislosti se týkají kombinace více drog, pervitinu či kanabinoidů. Za léčbu závislosti mladých narkomanů vloni VZP vyplatila 18 milionů korun. „Z různých ukazatelů vychází, že pravidelné užívání alkoholu a tabáku před 16. rokem zvyšuje až 8x riziko vzniku závislostí, včetně těch na nelegálních drogách. Studie ESPAD provedená v Česku přitom ukazuje, že až 95 % dětí má u nás zkušenost s alkoholem již okolo 13. roku,“ říká Jindřich Vobořil.

Mladiství do 18 let, kteří vyhledali lékařskou pomoc v souvislosti s návykovými látkami v roce 2021 (náklady v tis. Kč)

Alkohol Opioidy Kanabinoidy Sedativa nebo hypnotika Kokain Jiná stimulancia (pervitin) Halucinogeny Tabák Prchavé látky Kombinbace drog Celkem
Děti 728 25 158 117 4 145 20 14 24 262 1 312
Náklady 7 493,5 69,6 2 180 1 272 4,9 2 487 88 24 70 4 217 17 908

Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku