PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Na prevenci VZP klientům vloni vyplatila přes půl miliardy, největší zájem byl o očkování proti infekcím

obalka-penize-prispevek

Foto: pixnio.comZ Fondu prevence VZP ČR vloni vyplatila svým klientům 512,3 milionu korun, k nejžádanějším příspěvkům patřily ty na dobrovolné očkování proti infekčním chorobám (116 mil. Kč) a příspěvek pro těhotné, resp. maminky do 12 měsíců po porodu (112 mil. Kč). „Čerpání řady příspěvků bylo do značné míry ovlivněno covidovou epidemií. Tento trend jsme dobře viděli zejména u některých typů očkování, kde nám klesly počty zájemců o desítky procent. Méně se také logicky čerpalo na pohybové aktivity z důvodu uzavírání sportovišť,“ vysvětluje náměstek ředitele VZP ČR pro služby klientům Ivan Duškov.

V některých případech to byla sama VZP ČR, která v době pandemie přistoupila k dočasnému snížení některých příspěvků, a to zejména s ohledem na nejistý vývoj situace ohledně covid-19 a nutné tvorby rezerv. „V letošním roce jsme některé benefity naopak výrazně navýšili. Především ty z oblasti dobrovolného očkování, které jsou vysoce účinnou a v mnoha případech jedinou možnou ochranou před závažným onemocněním,“ doplňuje Ivan Duškov.

Dobrovolná očkování

Na dobrovolné očkování přispěla vloni VZP ČR svým klientům v součtu 116 milionů korun. Celkový počet čerpaných příspěvků v meziročním srovnání přitom klesl o čtvrtinu (25 %). „Významnou roli právě zde sehrála covidová situace, kdy pojištěnci absolvovali očkování proti covid-19, další vakcíny pak odložili či je v danou chvíli nepovažovali za podstatné,“ vysvětluje Ivan Duškov. I zde se velmi liší ochota obyvatel podle typu onemocnění, proti němuž se chtějí chránit. Například u vakcín proti virové hepatitidě klesl zájem o polovinu, u klíšťové encefalitidy „jen“ o 16 %.

Program Maminka a příspěvek novorozencům

Pro příspěvek až 3 000 korun si u VZP ČR vloni zažádalo 72 000 těhotných, resp. maminek do 12 měsíců po porodu. Prostředky mohou využít např. k zajištění nehrazených screeningových vyšetření, na pořízení monitoru dechu, ke kurzům přípravy k porodu, na pomůcky ke kojení nebo využití laktační poradkyně. VZP ČR vyplatila v tomto programu 112 mil. Kč. Dalších 500 korun pojišťovna nabízí pro novorozence, z částky lze hradit nákup lékárenských prostředků či pomůcek. Benefit využilo 24 000 klientek za bezmála 12 milionů korun.

Prevence kardiovaskulárních onemocnění

Víc než 110 milionů korun vloni VZP ČR poskytla svým klientům na prevenci kardiovaskulárních onemocnění, kam patří mj. příspěvek na pohyb pro děti i dospělé. Pokles čerpání příspěvků je markantní zejména ve chvíli, kdy srovnáme data s těmi „předcovidovými“ z roku 2019. „V meziročním srovnání jsme pak vloni zaznamenali pokles počtu žádostí o příspěvek o čtvrtinu (26 %) u dospělých a o 8 % u dětí. Uzavřená sportoviště, bazény, omezení školních a mimoškolních aktivit u dětí, nic z toho pohybu nepřálo. Sport je přitom jeden z hlavních motorů prevence, věřím proto, že se už v letošním roce situace výrazně zlepší a naši klienti se vrátí ke sportovním aktivitám,“ říká Ivan Duškov.

Bezlepková a nízkobílkovinná dieta

Oproti předchozímu roku VZP ČR zaznamenala mírný nárůst čerpání příspěvků na dietní programy. Celkem na ně svým klientům do 26 let vyplatila 41 milionů korun. Celiakům nabízí dvakrát ročně příspěvek 3 000 Kč, který je určen na nákup bezlepkových potravin nebo na platbu bezlepkových obědů ve školní jídelně. Klientům, jejichž zdravotní stav vyžaduje nízkobílkovinnou dietu pro vzácné vrozené metabolické vady, např. fenylketonurii, VZP ČR vyplácí každé pololetí částku 5 000 Kč.

Prevence onkologických onemocnění

VZP ČR vydala na prevenci onkologických onemocnění, resp. na jejich včasný záchyt a také k motivaci klientů k péči o vlastní zdraví 23 mil. Kč. Víc než 20 000 dětí i dospělých využilo příspěvku na vyšetření kožních znamének, kde VZP ČR poskytuje pětisetkorunový příspěvek. Přes 14 000 žen využilo benefit ve formě příspěvku na sono prsou, tisícovka klientů pak požádala o benefit ve výši 3 000 Kč na komplexní onkologické vyšetření.

V dalších preventivních programech se VZP ČR věnovala například psychosociální podpoře, kde mohli klienti, včetně dětí, čerpat až 5 000 Kč, dále odměnám dárců krve, což vloni využilo 24 tisíc lidí, nebo pomoci v péči o nedonošená miminka atd. V letošním roce bude v těchto programech pokračovat, s novými VZP ČR přijde v průběhu roku. Ve Fondu prevence pojišťovny má pro rok 2022 VZP ČR připravenou rekordní částku, a to 868 500 000 Kč.