PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Pojištění pro cílovou skupinu seniorů přibývá

stary-muz-duchodce

Foto: pxfuel.comOd roku 1990 se každoročně 1. říjen slaví jako Mezinárodní den seniorů. Lidí ve věku 60 let a více přibývá v celém světě, včetně České republiky. Starobní penzi u nás loni pobíralo 2,41 milionu osob. Jde tedy o poměrně výraznou cílovou skupinu pro komerční subjekty, která do budoucna dynamicky poroste. Produktoví specialisté UNIQA si jsou vědomi demografického trendu a postupně zařazují stále více krytí určených také pro seniory.

Ti bývali v minulosti často úderem šedesátého roku věku z pojistné ochrany vyloučeni, protože dospěli do tzv. výstupního věku. Nyní je však doba trvání smluv prodlužována, anebo platí i bez omezení. A současně jsou v nabídce další specializované verze produktů pro seniory.

Senioři u nás jsou stále aktivnější

Dnešní důchodci jsou zdravější a aktivnější, než byly předchozí generace. Navíc stráví v penzi bezmála čtvrtstoletí. Nejvíce lidí ve středním věku plánuje v penzi relaxovat především cestováním (přes 40 %; i když realita se pak blíží podle Eurostatu spíše 25 %), čtvrtina se chce rozvíjet a věnovat koníčkům. Více než 60 % českých seniorů nad 65 let má svoji e-mailovou adresu, a skoro polovina navštěvuje alespoň občas Facebook. Čtvrtina Čechů nad 65 let je denně na internetu. Stále více starších lidí nakupuje on-line, protože je to pro ně pohodlnější. Univerzity třetího věku nestačí uspokojit všechny zájemce.

Pojištění pro seniory od UNIQA

Pojištění je specifickým oborem, protože se stoupajícím věkem řada rizik roste s ohledem na pohyblivost, zdravotní stav, pomalejší reakce apod. Na druhou stranu zralí Češi méně riskují a nepouštějí se zatím s takovou vervou do adrenalinových aktivit. S ohledem na zlepšující se kondici seniorů a také jejich sílící poptávku roste okruh krytí, která jsou vhodná i pro zákazníky ve vyšším věku. V portfoliu produktů UNIQA pojišťovny je nyní řada krytí, která jsou cíleně určena pro seniorský věk, anebo ho využijí více zákazníci nad 50 let než ti mladší.

S cestovním pojištěním UNIQA mohou cestovat senioři prakticky neomezeně. Běžný tarif kryje rizika turistů do 65 let. Od 66. roku věku rozlišuje UNIQA 2 seniorní kategorie: 66 až 80 let, anebo 81+. Počet cestujících starších ročníků v UNIQA pojišťovně stále přibývá, meziročně jich vycestuje s pojištěním v posledních letech cca o 5-8 % více. Vycestovat lze do celého světa a pojistné krytí se neliší od toho pro mladší turisty. Například letos v létě poskytla UNIQA asistenci při zdravotních obtížích 86letému zákazníkovi při pobytu v Rakousku.

Senioři v ČR tvoří téměř pětinu populace. ZP MV ČR podporuje jejich zdraví i kvalitu života

Cestovní pojištění pro seniory je dražší. Je to dáno tím, že také pojistná plnění jsou u těchto věkových skupin vyšší v řádu desítek až stovek procent v porovnání s populací v produktivním věku. Pomoc organizovaná přes asistenční službu je složitější, protože musí často řešit kombinované obtíže klientů, případně se mohou zhoršit akutním onemocněním nebo úrazem jiné diagnózy. To prodlužuje ve většině případů dobu hospitalizace. Další komplikací je často potřeba velmi šetrné repatriace zpět do ČR, která se tak výrazně prodraží. Například průměrné pojistné plnění za úrazy nebo onemocnění pojištěných klientů ve věku 70 let bylo v roce 2019 podle statistik asistenční služby 2,2x vyšší než u věkové skupiny 31-50 let. Podíl počtu pojistných událostí u sedmdesátiletých a starších zákazníků byl více než 7 % z celkového ročního počtu všech škod.

U životního pojištění UNIQA prodloužila koncový věk pro trvání smlouvy na univerzální produkt DOMINO až na 80 let. V rámci připojištění vážných onemocnění jsou zahrnuty i některé diagnózy spojené s vyšším věkem, jako jsou Parkinsonova nemoc a organické druhy demence (do 65 let). Řada organických duševních poruch je kryta nově rovněž v mnohem širší míře v připojištění invalidity, a to i nižšího stupně. Z připojištění dlouhodobé péče, do něhož lze vstoupit do 55 let, vyplácí UNIQA rovněž často plnění ve prospěch osob ve věku 60+ (horní věkové ohraničení připojištění je 70 let).

V rámci životního pojištění lze rovněž sjednat připojištění pro případ ztráty řidičského průkazu ze zdravotních důvodů, což hojně využívají profesionální řidiči 50+ pro případ, že by před důchodem museli kvůli nějakému handicapu s řízením skončit. V takovém případě jim UNIQA vyplácí měsíční rentu až 12 000 korun po dobu až 10 let.

Připojištění horních končetin lze sjednat až do věku 65 let a platí do věku 75 let. Chrání především v profesích, kde jsou ruce nezastupitelné, a to nejen pro úrazy, ale rovněž pro případ diagnóz, s nimiž se setkávají často právě klienti ve vyšším věku: syndrom karpálního tunelu nebo revmatoidní artritida.

Na trhu ojedinělá je speciální předdůchodová renta BALANCE k rezervotvornému programu DOMINO Invest. Reaguje na situaci, kdy populace odchází do důchodu ve stále vyšším věku, přičemž během posledních produktivních let je člověk nejvíce ohrožen nezaměstnaností, invaliditou nebo prostě jen tím, že už není schopen vykonávat dosavadní profesi nebo funkci. Odchod do předčasného důchodu je ale spojen s podstatným krácením penze, což si mnoho lidí nemůže dovolit.

Renta kryje výpadek: klient si platí připojištění na sjednanou roční pojistnou částku až 50.000 korun, kterou mu UNIQA vyplácí v posledních 5 letech před řádným nárokem na starobní penzi formou renty. Zákazník si může například najít snadnější profesi nebo si zkrátit úvazek, aniž by byl postižen výrazným propadem příjmu.

BALANCE reaguje i na dlouhodobou nezaměstnanost v posledních letech práce před důchodem: po skončení výplaty podpory poskytne UNIQA zákazníkovi jednorázovou platbu ve výši 100 % sjednané pojistné částky. Je-li klientovi během posledních 5 let před odchodem do penze přiznán invalidní důchod, obdrží od UNIQA troj- až sedminásobek pojistné částky podle rozsahu postižení.

V povinném ručení a v havarijním pojištění UNIQA mají osoby ve věku nad 55 let nejvýhodnější základní tarif pojistného. V něm je zohledněn fakt ze škodních statistik UNIQA, že nehodovost a důsledky kolizí jsou v této věkové skupině v porovnání s ostatními příznivější. Výhodou řidičů ve vyšším věku jsou jejich zkušenosti; oproti mladším řidičům také méně často překračují povolenou rychlost a jsou u nich méně zaznamenávány přestupky, jako je řízení pod vlivem alkoholu či návykových látek anebo telefonování za jízdy. Současně jsou senioři-řidiči ve věku od 65 let povinni se podrobit pravidelným lékařským prohlídkám, které prověří jejich aktuální šoférské schopnosti.

Ze statistik UNIQA vyplývá, že v portfoliu povinného ručení je pojištěno více než 100 klientů ve věku 90+ a několik tisíc ve věku 80+. Více než stovka osmdesátníků má v UNIQA pojištěné i motocykly. Naprostá většina z nich se navíc může pyšnit nejvyšším bonusem za bezeškodní průběh.