PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Přeplatky za rok 2021: VZP vrátí klientům rekordních 600 milionů

obalka-penize-prispevek

Foto: pixnio.comZa rok 2021 vrací VZP svým klientům částku dosahující téměř 600 milionů korun za doplatky na léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Vyplacení přeplatků se týká 534 tisíc klientů VZP. Průměrná výše přeplatku v roce 2021 činila 1 122 Kč. Zdravotní pojišťovna sleduje celkovou výši započitatelných doplatků a vrací je klientům automaticky.

Počet klientů, kterým budou vráceny přeplatky, stoupl v roce 2021 o 7 % oproti roku předešlému a rozrostl se napříč všemi věkovými kategoriemi. Nejpočetnější skupinou jsou senioři nad 70 let (téměř 458 tisíc klientů) a vráceno jim bude 81 % z celkové částky, téměř 488 milionů. V meziročním srovnání VZP vyplatí svým klientům za rok 2021 téměř o 48 milionů korun více než v roce 2020.

Rozdělení klientů VZP, kteří překročili ochranný limit dle věkových kategorií

 Věková skupina Pojištěnci s přeplatkem Vrácená částka v Kč
Rok 2020 Rok 2021 Rok 2020 Rok 2021
0–18 let 3 220 3 814 1 994 233 2 534 816
19–64 let 5 096 5 715 27 258 067 29 487 686
65–69 let 64 300 67 019 75 560 885 79 558 608
nad 70 let 426 243 457 882 446 644 899 487 853 173
CELKEM 498 859 534 430 551 458 084 599 434 283

Co se započítává do ochranného limitu?

Do ochranného limitu se započítávají pouze částky doplatků za předepsané částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Tzn., že do limitu nejsou zahrnovány veškeré pojištěncem uhrazené doplatky. Nejsou uznávány ani částky za zdravotnické prostředky. Vše, co pojištěnci zaplatí za doplatky na léky navíc, jim VZP vrací.

Jaká je výše ročního limitu?

Roční limit na započitatelné doplatky je od 1. 1. 2020 stanoven zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, následovně:

  • u dětí mladších 18 let a u pojištěnců starších 65 let je tato hranice 1 000 Kč,
  • pro seniory nad 70 let je limit nastaven na 500 Kč,
  • u poživatelů invalidního důchodu, kterým byla uznána invalidita ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění, byl limit snížen na 500 Kč,
  • u ostatních pojištěnců je 5 000 Kč.

Musí se dokládat nárok na snížený limit?

Pojištěnci zařazení do II. nebo III. stupně invalidity musí své zdravotní pojišťovně sami nahlásit a doložit kopií rozhodnutí o invalidním důchodu, případně kopií posudku o posouzení zdravotního stavu. V opačném případě pojišťovna nemůže ochranný limit snížit a na pojištěnce se stále vztahuje jen zákonný limit podle věku. Informace ke sníženému ochrannému limitu za léky u invalidních pojištěnců jsou zveřejněné na samostatné webové stránce VZP, která je této problematice věnována.

Srovnání vrácených přeplatků klientům VZP ČR podle krajů

 Kraj

 

Pojištěnci s přeplatkem Vrácená částka v Kč
Rok 2020 Rok 2021 Rok 2020 Rok 2021
Praha 64 004 68 597 75 062 009 80 363 204
Jihočeský 29 697 31 638 33 896 690 36 341 173
Jihomoravský 57 725 62 023 60 925 410 66 738 582
Karlovarský 14 726 16 038 15 349 353 16 528 908
Vysočina 29 226 31 179 36 092 770 39 568 284
Královéhradecký 26 406 28 248 26 393 497 29 316 942
Liberecký 23 791 25 200 26 010 826 27 994 781
Moravskoslezský 37 762 40 084 40 353 323 43 627 260
Olomoucký 26 873 28 062 29 645 790 31 367 157
Pardubický 29 164 31 254 30 404 440 32 411 662
Plzeňský 28 653 30 520 34 553 800 37 521 902
Středočeský 58 542 62 699 67 434 779 73 372 253
Ústecký 39 478 43 261 41 794 697 46 106 092
Zlínský 32 812 35 627 33 540 701 38 176 083
CELKEM 498 859 534 430 551 458 084 599 434 283

Jak probíhá vracení přeplatků?

Překročení ochranného limitu VZP sleduje, tzn. klienti si o vrácení peněz žádat nemusí. Částka překračující ochranný limit je vyplácena vždy do 60 kalendářních dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl ochranný limit překročen. Přeplatky se vracejí poštovní poukázkou nebo na bankovní účet. Číslo bankovního účtu mohou klienti nahlásit prostřednictvím webového formuláře. VZP doporučuje svým klientům využít možnosti zaslání přeplatků převodem na jejich bankovní účet.

Aktuálně VZP vyplácí přeplatky za 4. kvartál roku 2021. Pojišťovna vrátí pojištěnci přeplatky (i ty nepřesahující 50 Kč) do 60 kalendářních dnů po uplynutí posledního čtvrtletí v kalendářním roce.

Došlo k nějakým změnám?

Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, upravila pravidla pro vyplacení přeplatku. Částka přeplatku nižší než 200 Kč za období od 1. 1. 2022 nebude pojištěnci vyplacena, ale bude převedena do dalšího kalendářního čtvrtletí, případně do dalšího roku a zdravotní pojišťovna ji uhradí do 60 kalendářních dnů po uplynutí posledního čtvrtletí, v němž součet limitů překročí právě 200 Kč. Tato změna se týká přeplatků vyčíslených od 1. 1. 2022.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku