PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Přeplatky za rok 2021: VZP vrátí klientům rekordních 600 milionů

obalka-penize-prispevek

Foto: pixnio.comZa rok 2021 vrací VZP svým klientům částku dosahující téměř 600 milionů korun za doplatky na léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Vyplacení přeplatků se týká 534 tisíc klientů VZP. Průměrná výše přeplatku v roce 2021 činila 1 122 Kč. Zdravotní pojišťovna sleduje celkovou výši započitatelných doplatků a vrací je klientům automaticky.

Počet klientů, kterým budou vráceny přeplatky, stoupl v roce 2021 o 7 % oproti roku předešlému a rozrostl se napříč všemi věkovými kategoriemi. Nejpočetnější skupinou jsou senioři nad 70 let (téměř 458 tisíc klientů) a vráceno jim bude 81 % z celkové částky, téměř 488 milionů. V meziročním srovnání VZP vyplatí svým klientům za rok 2021 téměř o 48 milionů korun více než v roce 2020.

Rozdělení klientů VZP, kteří překročili ochranný limit dle věkových kategorií

 Věková skupinaPojištěnci s přeplatkemVrácená částka v Kč
Rok 2020Rok 2021Rok 2020Rok 2021
0–18 let3 2203 8141 994 2332 534 816
19–64 let5 0965 71527 258 06729 487 686
65–69 let64 30067 01975 560 88579 558 608
nad 70 let426 243457 882446 644 899487 853 173
CELKEM498 859534 430551 458 084599 434 283

Co se započítává do ochranného limitu?

Do ochranného limitu se započítávají pouze částky doplatků za předepsané částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Tzn., že do limitu nejsou zahrnovány veškeré pojištěncem uhrazené doplatky. Nejsou uznávány ani částky za zdravotnické prostředky. Vše, co pojištěnci zaplatí za doplatky na léky navíc, jim VZP vrací.

Jaká je výše ročního limitu?

Roční limit na započitatelné doplatky je od 1. 1. 2020 stanoven zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, následovně:

  • u dětí mladších 18 let a u pojištěnců starších 65 let je tato hranice 1 000 Kč,
  • pro seniory nad 70 let je limit nastaven na 500 Kč,
  • u poživatelů invalidního důchodu, kterým byla uznána invalidita ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění, byl limit snížen na 500 Kč,
  • u ostatních pojištěnců je 5 000 Kč.

Musí se dokládat nárok na snížený limit?

Pojištěnci zařazení do II. nebo III. stupně invalidity musí své zdravotní pojišťovně sami nahlásit a doložit kopií rozhodnutí o invalidním důchodu, případně kopií posudku o posouzení zdravotního stavu. V opačném případě pojišťovna nemůže ochranný limit snížit a na pojištěnce se stále vztahuje jen zákonný limit podle věku. Informace ke sníženému ochrannému limitu za léky u invalidních pojištěnců jsou zveřejněné na samostatné webové stránce VZP, která je této problematice věnována.

Srovnání vrácených přeplatků klientům VZP ČR podle krajů

 Kraj

 

Pojištěnci s přeplatkemVrácená částka v Kč
Rok 2020Rok 2021Rok 2020Rok 2021
Praha64 00468 59775 062 00980 363 204
Jihočeský29 69731 63833 896 69036 341 173
Jihomoravský57 72562 02360 925 41066 738 582
Karlovarský14 72616 03815 349 35316 528 908
Vysočina29 22631 17936 092 77039 568 284
Královéhradecký26 40628 24826 393 49729 316 942
Liberecký23 79125 20026 010 82627 994 781
Moravskoslezský37 76240 08440 353 32343 627 260
Olomoucký26 87328 06229 645 79031 367 157
Pardubický29 16431 25430 404 44032 411 662
Plzeňský28 65330 52034 553 80037 521 902
Středočeský58 54262 69967 434 77973 372 253
Ústecký39 47843 26141 794 69746 106 092
Zlínský32 81235 62733 540 70138 176 083
CELKEM498 859534 430551 458 084599 434 283

Jak probíhá vracení přeplatků?

Překročení ochranného limitu VZP sleduje, tzn. klienti si o vrácení peněz žádat nemusí. Částka překračující ochranný limit je vyplácena vždy do 60 kalendářních dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl ochranný limit překročen. Přeplatky se vracejí poštovní poukázkou nebo na bankovní účet. Číslo bankovního účtu mohou klienti nahlásit prostřednictvím webového formuláře. VZP doporučuje svým klientům využít možnosti zaslání přeplatků převodem na jejich bankovní účet.

Aktuálně VZP vyplácí přeplatky za 4. kvartál roku 2021. Pojišťovna vrátí pojištěnci přeplatky (i ty nepřesahující 50 Kč) do 60 kalendářních dnů po uplynutí posledního čtvrtletí v kalendářním roce.

Došlo k nějakým změnám?

Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, upravila pravidla pro vyplacení přeplatku. Částka přeplatku nižší než 200 Kč za období od 1. 1. 2022 nebude pojištěnci vyplacena, ale bude převedena do dalšího kalendářního čtvrtletí, případně do dalšího roku a zdravotní pojišťovna ji uhradí do 60 kalendářních dnů po uplynutí posledního čtvrtletí, v němž součet limitů překročí právě 200 Kč. Tato změna se týká přeplatků vyčíslených od 1. 1. 2022.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku