PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Preventivní prohlídky mohou zachytit onemocnění včas

lekar-doktor-osetreni


Přibližně 800 až 900 žen ročně si od svého lékaře vyslechne diagnózu „rakovina děložního hrdla“. Toto velice časté zhoubné onemocnění nemusí mít dlouho žádné příznaky. Předejít se mu ale dá pravidelnými kontrolami u lékaře. „Nárok na bezplatné preventivní prohlídky na gynekologii mají klientky Oborové zdravotní pojišťovny od 15 let, a to jednou ročně. Ženám ve věku 35 a 45 let je navíc od letošního ledna nově hrazen HPV DNA test,“ potvrdila MUDr. Jitka Vojtová, MBA, zdravotní ředitelka OZP. Podle lékařů může společné testování HPV DNA a cytologie zvýšit šanci na záchranu životů mnoha žen. Účinnou prevencí HPV infekce je očkování.

Máte to ve svých rukou

HPV (human papillomavirus) je pohlavně přenosná infekce způsobená lidskými papilomaviry. Podle studií, které proběhly po celém světě, se asi 80 procent žen i mužů s infekcí někdy v životě setká. Účinnou prevencí této infekce je očkování, které se doporučuje ještě před zahájením pohlavního života. Nepovinné očkování proti HPV je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění dívkám i chlapcům, je-li zahájeno od dovršení 13. do dovršení 14. roku věku. U uvedené skupiny pojištěnců se hradí dvě dávky očkování. Očkovací látka CERVARIX je bez doplatku, vakcíny GARDASIL a GARDASIL 9 jsou hrazeny částečně, a to do výše ekonomicky nejméně nákladné varianty.

Své opodstatnění má ale vakcinace i ve vyšším věku. Vzhledem k tomu, že Oborová zdravotní pojišťovna vždy podporovala veškerou prevenci v péči o zdraví svých pojištěnců, neboť si je vědoma její důležitosti a zároveň nedocenitelnosti, přispívá svým pojištěncům v rámci Kuponu na očkování až 1000 Kč. Akceptovány jsou účtenky vydané v období od 1. 1. 2021. Kupon na očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění je možné využít 1x ročně.

HPV DNA test dokáže v těle detekovat lidské papilomaviry ještě dříve, než začnou působit komplikace. V průměru je o 35 procent citlivější než klasická cytologie. Ženy, které nespadají do věkové kategorie 35 a 45 let, mohou o tento test požádat svého gynekologa, v rámci nadstandardního výkonu si ho ale musí zaplatit.

Prevence je pro OZP prioritou

Díky prevenci lze nemoc podchytit včas a zvýšit tak šanci na uzdravení. OZP má proto ve své nabídce benefitů celou řadu bezplatných preventivní vyšetření, která jsou hrazena nad rámec veřejného zdravotního pojištění. V rámci sedmi programů z řady STOP se pojištěnci mohou rozhodnout, zda preventivní vyšetření rakoviny prsu, kůže, prostaty, ledvin a břišních orgánů nebo dutiny ústní, osteoporózy či infarktu, absolvují formou bezplatného vyšetření u některého ze smluvních poskytovatelů zdravotních služeb, nebo si vyberou jakéhokoliv jiného poskytovatele příslušné odbornosti, vyšetření si zaplatí a účtenku následně uplatní formou Kuponu v max. stanovené výši. Možnost čerpání je celoroční.

I v roce 2021 se mohou klienti OZP těšit na oblíbené Kupony na prevenci. Za pozornost jistě stojí příspěvek na dentální hygienu ve výši až 2000 Kč. Novinkou je celoroční Kupon na očkování do výše 1000 Kč nebo Kupony pro chronicky nemocné a klienty se specifickými potřebami . V jejich rámci poskytuje OZP například příspěvek 4000 korun pro onkologicky nemocné. Mezi benefity OZP nechybí ani programy pro specifické cílové skupiny – pro dárce krve, orgánů a kostní dřeně. OZP také přispívá na přímořské ozdravné pobyty dětí ve věku od 7 do 15 let a myslí na těhotné, maminky a novorozence, kterým přispívá na očkování nad rámec veřejného zdravotního pojištění či nabízí unikátní pojištění do 1 roku zdarma.

Chytrý pomocník – VITAKARTA

Benefity OZP lze čerpat z pohodlí domova, a to online, prostřednictvím aplikace VITAKARTA. Do té se klient snadno zaregistruje na webu OZP. VITAKARTA je dostupná také pro chytrá mobilní zařízení s operačním systémem Android nebo iOS.

Čerpání Kreditů nebo Kuponů ve VITAKARTĚ je jednoduché, systém klienta navede. Důležité je ale mít fotku nebo sken originální účtenky. Prostřednictvím Kreditů, získaných za aktivní přístup k péči o své zdraví, lze v aplikaci VITAKARTA dosáhnout na zajímavou výši příspěvku na proplacení bonusu, který si pojištěnec v aplikaci vybere. Kredity lze mezi pojištěnci slučovat, čehož využívají zejména rodiny a uplatňují tak příspěvky v řádech tisíců korun – např. na dětské tábory či zubní rovnátka.

Prostřednictvím aplikace VITAKARTA může pojištěnec OZP zdarma využít nonstop Asistenční službu, Online poradnu nebo si může nechat vyhodnotit do 24 hodin záznam křivky EKG z chytrých hodinek Apple Watch, na jejichž pořízení OZP jako jediná zdravotní pojišťovna přispívá. OZP je také jedinou zdravotní pojišťovnou, ve které mohou pojištěnci spolurozhodovat o tom, jak vysoká může být výše odměny jejich lékaře.