PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Uplynutím pojistné doby V pojistné smlouvě lze také specifikovat podmínky, za kterých pojištění uplynutím doby nezaniká (např. pokud pojistitel nebo pojistník...